Friday, March 27, 2015

Soal Jawab Hudud - Undang-undang Allah yang Adil


Soal Jawab Hudud - Undang-undang Allah yang Adil 
 Penulis: Dr. Mohd Izhar Abdullah 
 Terbitan: Telaga Biru 
 Harga: RM30.00 

 Hukum hudud dan negara Islam, bukan sesuatu yang asing. Malah, tidak perlu diasingkan kerana tertegaknya Syiar Islam adalah disebabkan oleh hukum hudud yang ekslusif yang ditetapkan oleh Allah. Sudah tentu ciri-cirinya berbeza dengan hukum atau undang-undang yang direka oleh manusia - undang-undang sivil. Hudud diketahui dan diakui paling sempurna, penuh kebaikan dan membawa manfaat kepada kemaslahatan manusia. 

 Bagi menjawab persoalan dan kemusykilan yang timbul, buku Soal Jawab Hudud ini diterbitkan bagi memberi jawapan kepada semua pihak. Buku yang digarap dengan baik inti patinya ini ditulis oleh penulis-penulis yang terdiri daripada Pensyarah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) dan diketuai Dr. Mohd Izhar Abdullah. 

 Buku Soal Jawab Hudud ini turut menjelaskan kedudukan hudud bagi sesebuah negara Islam yang berbilang bangsa dan agama. Di samping penjelasan hakikat hukum hudud di Malaysia. Dengan gaya penyampaian yang ringkas dan mudah difahami oleh pembaca, kami yakin martabt hukum hudud dapat diletakkan di tempat yang sepatutnya tanpa penafian. Walaupun pihak-pihak tertentu tidak menyegerakan pelaksanaanya, sekurang-kurangya rakyat yang berbilang kaum dapat memahami dengan jelas, tanpa ragu hukum Allah ini.

Tarbiyatul Aulad Fil Islam


Tarbiyatul Aulad Fil Islam (2 Jilid) 
 Penulis: Dr. Abdullah Nasih Ulwan 
 Terbitan: PTS 
 Harga: Jilid 1 -RM65;  Jilid 2 -RM75

Tuesday, March 17, 2015

Kursus Lengkap Kesempurnaan Ibadat Haji & Umrah


Kursus Lengkap Kesempurnaan Ibadat Haji & Umrah 
 Penulis: Dato' Hj Md Daud bin Che Ngah 
 Terbitan: Pustaka Haji Abdul Majid 
 Harga: RM35.00

Tuesday, March 3, 2015

Transformasi Quantum Zikir


Transformasi Quantum Zikir 
 Penulis: Ustaz. Saifuddin Aman 
Terbitan: Ruhama 
 Harga: RM45.00 

 Mengubah Yang Biasa Menjadi Luar Biasa

 Transformasi adalah perubahan sesuatu menjadi bentuk nyata yang lebih dahsyat. Quantum adalah energi yang biasa menembus balas dan waktu. Dengan teknik khusus, zikir menghadirkan keajaiban, mengubah yang biasa menjadi luar biasa, dan bisa untuk apa saja. Kuncinya, pertemukan kehendak Saudara dengan kehendak Allah yang ada dalam Asmaul Husna. 

Kemudian pikirkan, yakinkan dan zikirkan sampai Saudara bisa memasuki kesadaran paling tinggi, yaitu kondisi dimana ruhani Saudara seakan lepas dari jasmani, yakni tidak lagi ada yang dipikirkan kecuali Allah yang menjadi tujuan. Dengn demikian, Saudara telah mentransformasi Quantum Zikir, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Sesudah itu, ikhlaslah dalam beribadah, bersungguh-sungguhlah dalam menempuh sebab, sabarlah dalam berikhtiar, tawakkallah dalam menghadapi masalah dan istiqamahlah dalam berzikir, Allah akan menghadirkan keajaiban. 

 Ketahuilah bahwa akibat hanyalah Allah yang mengizinkan. Kewajiban kita adalah menempuh sebab, karena itu adalah sunnatullah. Di sinilah Saudara memerlukan faktor X yang bisa menghadirkan keajaiban dan mengubah yang biasa menjadi luar biasa dan menakjubkan.

Wanita Lebih Mudah Masuk Syurga


Wanita Lebih Mudah Masuk Syurga 
 Penulis: Muhammad Suhadi 
 Terbitan: PTS 
 Harga: RM18.00 

Wanita lebih mudah masuk syurga Allah s.w.t. sekiranya dia melakukan perkara-perkara yang membawa kepada jalan-jalan yang diredhai Allah s.w.t. Tiada jalan mudah ke syurga melainkan memerlukan pengorbanan dan keimanan yang kuat selain, mentaati suami dan ibu bapa yang menjadikan jalan mudah membolehkan sampai ke syurga dengan cepat. 

 Rasulullah s.a.w. menyatakan, “Jikalau seorang wanita solat lima waktu, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, pasti dia masuk syurga dari mana sahaja pintu yang dikehendakinya.” (Hadith direkodkan oleh Ibnu Hibban) 

 Demikianlah kelebihan seorang wanita Islam. Tidak sukar bagi merasai nikmat syurga, asalkan menjaga diri dan menunaikan kewajipan yang ditetapkan agama. Tetapi syangnya, ramai wanita kini tidak pandai menjaga maruah diri, tidak menutup aurat, menderhakai suami, dan sebagainya. Wanita senang masuk syurga, mudah juga melangkah ke neraka. Waspadalah.

Monday, March 2, 2015

Zikir Topnya Ibadah


Zikir Topnya Ibadah 
 Penulis: Ust. Usman Said Syaroawy & Ust. Saifuddin Aman 
 Terbitan: Ruhama 
 Harga: RM28.00 

 Zikir merupakan kenikmatan hidup, menjadi penenang jiwa dan penawar duka. Orang-orang yang berzikir akan diberikan karamah (kemuliaan, sesuatu yang menakjubkan) dan ma'unah (pertolongan) oleh Allah. Mereka yang berzikir akan diberikan kelapangan dalam hidup dan kemudahan dalam berusaha. 

 Dalam hadis qudsi Allah berfirman: "Barangsiapa sibuk berzikir kepada-Ku sehingga tidak meminta kepada-Ku, maka Aku berikan dia apa-apa yang lebih baik daripada apa-apa yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta (berdoa)." 

 Dalam situasi seperti sekarang ini, tidak ada amalan yang mampu mengantarkan kita kepada tujuan akhir yang indah kecuali berzikir kepada Allah. Zikir memang luar biasa. Karena itulah Allah menyatakan: "Sungguh berzikir kepada Allah itu lebih besar daripada ibadah-ibadah lainnya."

Kunci Memahami Tasawuf


Kunci Memahami Tasawuf 
 Penulis: Ustaz Haji Ali Haji Mohamed 
 Terbitan: Thinkers Library 
 Harga: RM20.00 

 Tasawuf sering dipertikaikan oleh segelintir penganut Islam sungguhpun banyak yang telas ditulis tentangnya. Mengapa masih terdapat pandangan-pandangan negatif terhadap tasawuf? Bolehkah dikatakan yang mereka itu tidak faham akan ilmu-ilmu agama. Mungkinkah ini disebabkan para pengamal Tasawuf itu yang keliru dengan pengamalannya? 

 Tulisan ini tidak bertujuan untuk berdebat atas segala pandangan negatif itu, bahkan sekadar memberi penjelasan serta membentangkan nas-nas yang wajar dan sekaligus membekalkan pengetahuan tentang Tasawuf itu sendiri. Hanya yang mungkin berbeza ialah buku ini memuatkan topik-topik yang jarang diketengahkan, kalau pun ada, hanya terdapat dalam kitab-kitab klasik bahasa Arab. 

 Buku kecil ini dipersembahkan sebagai satu wadah ibadah kepada Allah S.W.T dan sebagai pembekal bagi meluruskan fahaman dalam usaha meniti siratul mustaqim.

Sunday, March 1, 2015

Tasawuf Revolusi Mental, Zikir Mengolah Jiwa & Raga


Tasawuf Revolusi Mental, Zikir Mengolah Jiwa & Raga 
 Penulis: Saifuddin Aman, Abdul Qadir Isa 
 Terbitan: Ruhama 
 Harga: RM46.00 

 Masyarakat dunia kini ramai-ramai masuk Islam, sehingga populasi pemeluk Islam ada di urutan paling besar di dunia. Mereka masuk Islam bukan karena isu Khilafah, isu pendirian Daulah Islamiah atau penegakan Syariah, juga bukan karena Fatwa Ahli Fikih, fatwa Ahli Akidah atau dakwah Kelompok Salafi yang membid'ahkan semua hal yang tidak ada rujukannya dari Arab. Banyak alasan yang mendasarinya. 

Di antaranya: Pertama, Islam adalah agama akal cocok dengan fitrah dan logika kehidupan. Kedua, Islam adalah agama "mistik" yaitu suatu keadaan yang mengantarkan manusia sampai pada kesadaran spiritualitas. Dengan kesadaran spiritualitas itu manusia bisa menemukan hakikat, menemukan nilai keabadian, menemukan makna dan sumber kekuatan dahsyat di balik realitas atau kejadian. Ketiga, Islam adalah agama yang menghargai peninggalan leluhur, menghargai budaya suatu bangsa, menghargai tradisi dan kearifan lokal yang menjadi titik temu antara dunia barat dan dunia timur. 

Tiga hal inilah yang membuat orang hidup menjadi lebih hidup dan menikmati hidup. Dan ketiganya hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang terjun dalam dunia tasawuf. Dunia tasawuf adalah dunia yang berpijak pada "rasa keindah- an". Ketika hidup tidak lagi ada rasa keindahan akibat kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman diri dan berbagai macam kezaliman, maka revolusi mental adalah cara yang tepat. Dan revolusi mental itulah TASAWUF.

Wednesday, February 25, 2015

Pembukaan Kepada Yang Ghaib


Pembukaan Kepada Yang Ghaib 
 Penulis: Syeikh Abdul Qadir Jailani 
 Terbitan: Pustaka Aman Press 
 Harga: RM15.00 

 Terjemahan daripada kitab Futuhul Ghaib

Tuesday, February 24, 2015

Rahasia Cinta: Ajaran Hidup, Cinta dan Karamah Syekh Abdul Qodir al-Jailani


Rahasia Cinta: Ajaran Hidup, Cinta dan Karamah 
 Penulis: Syekh Abdul Qodir al-Jailani 
 Terbitan: Diva Press 
 Harga: RM23.00 

 Ajaran Hidup, Cinta, dan Karamah Syekh Abdul Qadir al-Jailani bak samudera tak berbatas, begitulah keluasan ilmu, ajaran, cinta, hikayat, dan karamah yang terbit dari kebajikan mahatulus. Tak pernah ada timba yang cukup untuk mengurasnya. Tak pernah ada kalimat yang mampu menampung kedalaman rahasia, makna, dan hikmahnya. 

 Begitulah potret figur sang sufi agung, Syekh Abdul Qodir al-Jailani, pendiri Tarekat Qodiriyyah, yang telah berhasil mewariskan Samudera Sufi dalam bingkai yang sangat elok: menapaki “Syari’at” sebagai basis pijakan laku “Tarekat” guna mencapai “Makrifatullah”. Warisan pedoman hidup penuh keindahan dan kebahagiaan berkarakter sufistik, agar kita bisa pula menjadi kekasih Allah dalam koridor yang lurus, dalam, dan tak sesat. 

 Buku ini merekam dengan sangat tuntas, berikut detil-detilnya, tentang segala kelembutan hati, pengalaman hidup, keikhlasan dakwah, karamah cinta, dan kemuliaan spiritual Syekh Abdul Qodir al-Jailani. Inilah bacaan terbaik bagi setiap umat Islam dalam rangka memahami dan mengikuti suluk-suluk beliau sebagai sarana agar bisa mencapai totalitas cinta kepada Allah Swt. Bukankah Anda pun sangat berhasrat untuk bisa menjadi Kekasih Allah...?

Sunday, February 22, 2015

Malam Cinta Rasul - Doa Untuk Malaysia


Malam Cinta Rasul - Doa Untuk Malaysia (2 CD) 
 Habib Syech Asseggaf 
Harga: RM22.90

Monday, February 16, 2015

Biografi Ulama' Tersohor 2


Biografi Ulama' Tersohor 2 
 Penulis: Mohd Faizal Harun 
 Terbitan: Green Dome 
 Harga: RM25.00 

 Buku ini menampilkan biografi atau riwayat hidup para ulama' dan aulia‘ mutakhir antara abad 13, 14 dan 15H (abad ke-19, 20 dan 21M). Keinginan untuk menulis tentang riwayat hidup para ulama' dan aulia' Allah ini mulai timbul setelah melihat kurangnya penulisan tentang mereka ini terutama dalam bahasa Melayu. Berbanding buku-buku dalam bahasa Indonesia yang amat banyak membicarakan tentang tokoh-tokoh ini sama ada yang dihasilkan oleh penulis-penulis mereka sendiri mahupun hasil karya dalam bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

2 Jalan Dunia


2 Jalan Dunia
 Penulis: Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat 
 Terbitan: Kemilau Publika 
 Harga: RM15.00 

 ‘2 JALAN DUNIA' adalah kesinambungan daripada naskhah ‘Hentian Terakhir'. Merupakan cebisan kata-kata azimat dan pembakar semangat daripada Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nik Mat. Himpunan kata-kata ibarat mutiara yang dipetik daripada kuliah beliau yang telah dimuatkan dalam buku ‘Bertemu Janji Allah'. 

 Setiap kata-kata beliau mampu mengubah sekeping hati daripada gelap menjadi cerah. Mampu menyinari hati-hati insan yang berusaha mencari asbab untuk berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Semoga setiap ungkapan daripada beliau mampu memberi sinar kepada hati-hati yang berusaha mencari kebenaran, malah jalan kebahagiaan dalam kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti.

Saturday, February 14, 2015

Ayah... Kisah Buya Hamka


Ayah... Kisah Buya Hamka 
 Penulis: Irfan Hamka 
 Terbitan: Republika 
 Harga: RM36.00 

 BUYA HAMKA. Nama besar ini bukan hanya dikenal sebagai ulama besar, melainkan juga sebagai sastrawan, budayawan, politisi, cendikiawan, dan pemimpin masyarakat. Ketokohan serta keagungan karyanya membuat banyak orang tertarik untuk mengabadikannya. 

 Melalui penuturan anak kelimanya, Irfan Hamka, Republika Penerbit ingin mengenal sosok besar Hamka, namun dari sisi yang lebih dekat; Buya Hamka sebagai seorang ayah, suami, dan kepala keluarga. 

 Buku Ayah… menyuguhkan banyak kenangan, pengalaman, dan kisah luar biasa yang mungkin tak akan kita peroleh selain dari orang-orang terdekatnya. Dan, Republika Penerbit merasa beruntung bisa “mendengarnya” langsung dari Penulis, lantas menyampaikannya kepada pembaca. Semoga pembaca pun dapat memperoleh manfaat dengan membacanya.

Tuesday, February 10, 2015

Tafsir Sufi Dan Fadhilat 99 Asma' Ul-Husna


Tafsir Sufi Dan Fadhilat 99 Asma' Ul-Husna 
 Penulis: Imam Al-Qusyairi 
 Terbitan: Thinkers Library 
 Harga: RM19.00

Monday, February 9, 2015

Rahasia Besar & Pancaran Energi Manusia


Rahasia Besar & Pancaran Energi Manusia 
 Penulis: Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 
 Terbitan: Ruhama 
 Harga: RM23.00 

 Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan kedua tangan-Nya.Sementara makhluk lainnya diciptakan dengan salah satu tangan-Nya. Karena itulah, manusia menjadi makhluk yang istimewa penuh rahasia. Allah berfirman dalam hadis qudsi: "Manusia adalah rahasia-Ku dan Aku adalah rahasianya." 

Hakikat manusia adalah ruhnya. Fisik menjadi kendaraan dan ruh sebagai pengendaranya. Atas izin Allah, ruh punya kuasa untuk mengarahkan ke mana fisik bergerak. Ruh memancarkan cahaya dan energi untuk mengakses masa depan dan meraih apa saja. 

"Cahaya orang-orang beriman memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka berdoa: Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhanya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS.At-Tahrim:8). 

Ruh memberikan warna pada fisik. Dan warna baju yang paling cocok bagi fisik yang ignin dekat kepada Allah adalah warna hitam. Karena warna hitam adalah warna yang tidak bisa dimasuki oelh warna apapun kecuali warna putih. Warna hitam seperti kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah warna yang melambangkan keinginan ruh untuk dekat kepada Tuhan. Karena itulah, orang yang tertimpa musibah dianjurkan untuk berpakaian hitam, sebagai ungkapan bahwa dirinya sedang pasrah dan mendekat kepada Tuhan.

Saturday, February 7, 2015

Menelusuri dan Memahami Jalan Kesufian


Menelusuri dan Memahami Jalan Kesufian 
 Penulis: Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 
 Terbitan: Pustaka Setia 
 Harga: RM60.00

Dilengkapi dengan amalan-amalan pada waktu dan tempat yang dimuliakan serta doa-doa penting.

Friday, February 6, 2015

Didiklah Dari Hati


Didiklah Dari Hati 
 Penulis: Pahrol Mohamad Juoi, Rasidah Mustaffa 
 Terbitan: Telaga Biru 
 Harga: RM30.00 

 Mungkin kita akan bertanya, adakah ibu bapa yang tidak ikhlas dalam mendidik anak-anaknya? Jawabnya, ya..ada. Anak hakikatnya bukan milik kita tetapi "milik" Allah, maka kita tidak boleh membesarkannya mengikut sesuka hati atau sesedap rasa kita. Ibu bapa yang ikhlas akan banyak menerima walaupun mereka memberi bukan untuk itu. Apa yang mereka semai, itulah yang akan mereka tuai. Allah tidak akan mensia-siakan ibu bapa yang ikhlas mendidik anak-anak hanya kerana mengharap keredaan Nya, 

 Malah Tuhan akan menitipkan rasa kasih kepada hati anak untuk mengasihi ibu bapa yang ikhlas itu. Jasa mereka akan dikenang, budi mereka akan dibalas walaupun sedikit pun mereka tidak memintanya. Inilah hukum Sunnatullah. Siapa yang banyak memberi, akan banyak menerima. Kita tidak akan "kehabisan" dengan memberi, sebaliknya kita akan menerima lebih banyak lagi. 

Mengapakah anda perlu memiliki buku " Didiklah Dari Hati" ini? 
1. Menyajikan panduan ringkas dan mudah difahami yang berkisar aspek kehidupan seharian yang mungkin kita sebagai ibu bapa terlepas pandang akan kepentingannya dalam pembentukan sahsiah anak-anak 
2. Dapat membantu ibu bapa mendidik anak-anak dari aspek jasmani dan rohani 
3. Panduan dan penerangan yang diberikan dinyatakan dalam bentuk penomboran yang pastinya mudah diikuti oleh para ibu-bapa.

Lautan Hikmah Kekasih Allah (Rahsia-rahsia Agung Bertemu Allah)


Lautan Hikmah Kekasih Allah (Rahsia-rahsia Agung Bertemu Allah) 
 Penulis: Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 
 Terbitan: Diva Press 
 Harga: RM60.00

Tuesday, February 3, 2015

Aku Nabi Isa!


Aku Nabi Isa! 
 Penulis: Rozanizam Zakaria 
 Terbitan: PTS 
 Harga: RM15.00 

 Aku Nabi Isa! Refleksi Wad Sakit Jiwa. 

 Jangan kau hinakan orang gila, Kerana sekurang-kurangnya mereka jujur dengan kegilaannya, Sedangkan kewarasanmu belum tentu kejujurannya. 

 ------- 
 Bukan sekadar cerita mengaju nabi, bahkan ada kisah keluarga mahu bunuh diri. Kemudian, ada pula yang suaminya disembelih, anaknya diculik, dan rumahnya dibakar... 

 Aku Nabi Isa! Refleksi Wad Sakit Jiwa, tentulah bukan himpunan tulisan cerita yang biasa-biasa.

Monday, February 2, 2015

Cahaya Hati: Al-Habib Umar Bin Hafidz


Cahaya Hati: Al-Habib Umar Bin Hafidz 
 Terbitan: Inteam 
 Harga: RM15.00 

 Buku ini menghidangkan kepentingan tugasan dakwah sebenarnya bukan hanya tugas para ulama, namun dakwah adalah tugas dan kewajipan setiap muslim baik secara individu mahupun kolektif. Siri ceramah al-Allamah al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz yang diterbitkan dalam bentuk buku ini jelas membuktikan tokoh ikutan umat ini mampu menyampaikan risalah Allah dan Rasul-Nya dengan bijak, unik, dan menarik sehingga dakwahnya dapat diterima oleh pelbagai pihak baik di Malaysia ataupun di beberapa negara lain. 

 Beliau banyak menyarankan supaya menjadikan Allah SWT dan Rasulullah SAW selalu berada di dalam hati dan jiwa setiap umatnya. Peri pentingnya supaya sentiasa mendidik anak-anak dengan ajaran Islam dan melarang menukar atau memilih kaedah ajaran Rasulullah SAW dengan ajaran yang ternyata sesat dan gagal di dunia dan akhirat. Di dalamnya juga kami sertakan serba ringkas latar belakang al-Habib Umar bin Hafidz. Tujuannya adalah agar kita semakin kenal dengan watak yang menjadi rujukan umat dunia saat ini. 

Buku ini juga kami lengkapkan dengan gambar-gambar tentang al-Habib Umar bin Hafidz. Harapan kami, dengan terbitnya buku ini akan dapat memberikan sedikit pengetahuan dan informasi kepada masyarakat sehingga kita dapat memetik manfaat dari isi buku ini.

Penyeru Ajaran Suci Sang Nabi, Habib Umar Salim bin Hafiz


Penyeru Ajaran Suci Sang Nabi, Habib Umar Salim bin Hafiz 
 Terbitan: Pustaka Basma 
 Harga: RM26.00 

 Buku ini berisi perjalanan hidup, saat merintis dakwah, metode dakwah serta nasehat dan ringkasan ceramah al-‘Allamah ad-Da’I Ilallah al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, baik dalam serangkaian kunjungannya di Indonesia ataupun di berbagai belahan dunia manapun, yang mana harapannya adalah agar kita semakin kenal dengan sosok tokoh ulama yang menjadi rujukan umat dunia saat ini.

Patut kita ketahui, bahwa dalam teori dakwah, sebagus apapun ajaran Islam namun apabila seorang da’i tidak dapat menyampaikan dan ‘mengemas’ ajaran tersebut dengan metode yang baik, bisa jadi akan ditinggalkan dan dijauhi oleh ummat. Karena salah satu faktor penentu keberhasilan dakwah adalah metode yang tepat yang digunakan oleh sang da’i dalam menyampaikan materi.

Dalam hal ini, al-‘Allamah al-Habib Umar bin Hafidz, mengemasnya dengan bijak, apik, menarik dan menyentuh hati. Sehingga dakwahnya pun dapat diterima oleh berbagai kalangan. Buku ini juga kami lengkapi galeri foto-foto eksklusif perjalanan dakwah Habib Umar bin Hafidz

Sunday, February 1, 2015

Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani: Sejarah Hidup Tokoh Sufi Agung


Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani: Sejarah Hidup Tokoh Sufi Agung 
 Penulis: Dr. Abdul Razzaq al-Kailani 
 Terbitan: Al-Hidayah 
 Harga: RM30.00

26 Mutiara Habaib Nusantara


26 Mutiara Habaib Nusantara 
 Penulis: Abdul Qadir Umar Mauladdawilah 
 Terbitan: Inteam 
 Harga: RM40.00 

 Keberadaan mereka merupakan berkat bagi kaum muslimin. Mereka memiliki jasa yang amat besar dalam menanamkan nilai-nilai keislaman di tanah air ini. Mereka meninggalkan banyak perubahan dan pencerahan bagi umat hari ini. Semua ini merupakan bukti kejayaan mereka dalam berdakwah dan semua itu telah dicatat oleh sejarah dengan tinta emas. Walaupun mereka telah tiada, namun jasa-jasa dan pengabdiannya akan sentiasa dikenang sepanjang masa, warisan jejak karamah serta ilmunya tetap abadi dan akan berkembang sepanjang masa, bahkan peribadi akan selalu dikenang orang sepanjang zaman. Dalam berdakwah, mereka mengutamakan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Mereka sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan umat. Mereka telah menyebarkan Islam dengan kesantunan, kedamaian dan lemah lembut, sehingga masyarakat dengan mudah dan berlapang dada menerima apa-apa yang telah mereka sampaikan. Buku ini menjadi unik, menarik dan berbeza dengan buku lain kerana di dalamnya dilengkapi bersama gambar-gambar eksklusif. Dengan membacanya akan memberikan kesejukan hati dan jiwa, kerana di dalamnya terdapat kisah dan tauladan kaum solehin. Dengan ketakwaan kepada Allah SWT, mereka mampu mencapai darjat yang begitu agung di sisi-Nya.

Thursday, January 29, 2015

Doa-doa Kunci Rezeki


Doa-doa Kunci Rezeki 
 Penulis: Ust. Yusuf Mansur & Amir Kumadin 
 Terbitan: Intuisi Press 
 Harga: RM35.00