Wednesday, November 18, 2015

Untaian Nasihat Imam Al-Ghazali


Untaian Nasihat Imam Al-Ghazali 
 Penulis: Shalih Ahmad asy-Syami 
 Terbitan: Serambi 
 Harga: RM24.00 

 Al-Ghazali menguasai berbagai disiplin ilmu dan memiliki banyak karya tulis dalam berbagai bidang. Ia adalah orang yang paling cerdas di seluruh dunia dalam segala hal yang ia bicarakan. Ia telah menjadi orang unggul sejak masih mudanya. —Ibnu Katsir, Ulama Besar Mazhab Syafi’i, Pengarang Tafsir Ibnu Katsir

 Imam al-Ghazali telah menulis berbagai macam kitab berkualitas dalam bidang ushul maupun furu’. Ia memiliki gaya penulisan dan ketelitian ungkapan yang tiada duanya. —Ibnu al-Jauzi, Ulama Terkemuka Mazhab Hanbali, Pengarang Kitab Talbis Iblis

Cinta Please #Throwback Memoir Casablanca


Cinta Please #Throwback Memoir Casablanca 
 Penulis: Nourlhousna Tawfiq 
 Terbitan: Must Read 
 Harga: RM23.00 

Kisah ini hanya kisah biasa-biasa, hanya cetusan rasa dan pengalaman diri ini. 

 Namun, kisah ini kisah kita bersama. 

 Aku dan kamu juga pernah melalui kisah ini, kerana itu kalian tidak pernah sendiri.  

Inilah cerita.... 

 #persahabatan #cinta #kasihsayang #dakwah

Tempur Tangan Kosong (TETAK) ~ PSSPGM


Tempur Tangan Kosong (TETAK) 
Pertubuhan Seni Silat Pusaka Gayung Malaysia (PSSPGM) 
 Terbitan: Sarjana Media 
 Harga: RM30.00

Sunday, November 1, 2015

Piagam Madinah - Konstitusi Tertulis Pertama Di Dunia


Piagam Madinah - Konstitusi Tertulis Pertama Di Dunia 
 Penulis: H.Zainal Abidin Ahmad 
 Terbitan: Pustaka Al-Kautsar 
 Harga: RM34.00 

 Lima belas abad yang lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mencontohkan prinsip konstitusionalisme dalam perjanjiannya dengan segenap warga Yatsrib (Madinah). Piagam Madinah inilah konstitusi tertulis pertama di dunia. Ia nyaris 6 abad mendahului Magna Charta, dan hampir 12 abad mendahului Konstitusi Amerika Serikat ataupun Prancis. Dalam buku ini, Pembaca bisa menengok langsung Piagam Madinah sebagai charter, undang-undang, perjanjian, sekaligus konstitusi negara yang lengkap. 

 Selain menyediakan teks asli Piagam Madinah berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Penulis juga memaparkan analisis, amendemen-amendemen, penilaian para cendekiawan Muslim dan nonmuslim terhadap piagam ini, serta keistimewaannya. Yang unik, Penulis juga mengutip berbagai terjemahannya oleh para orientalis dalam bahasa Inggris, Belanda, dan Prancis. Pembaca yang budiman dimanjakan pula dengan adanya lampiran daftar konstitusi negara-negara di dunia, serta lampiran indeks guna memudahkan pencarian nama-nama. Selamat membaca!

Saturday, October 31, 2015

Panduan Wakaf, Hibah & Wasiat Menurut Al-Quran & As-Sunnah


Panduan Wakaf, Hibah & Wasiat Menurut Al-Quran & As-Sunnah 
 Penulis: Syaikh Muhammad B. Soleh al-'Utsaimin 
 Terbitan: Pustaka Imam asy-Syafi'i 
 Harga: RM40.00 

 Tidak banyak buku yang beredar di kalangan ummat Islam hari ini yang membicarakan persoalan wakaf, hibah, dan wasiat. Padahal permasalahan ini tidak kurang pentingnya untuk diketahui oleh umat Islam dengan baik. Lebih-lebih lagi pada akhir-akhir ini, ketika kesedaran umat Islam mula bangkit untuk mewakafkan, menghibahkan, serta mewasiatkan sebahagian hartanya di jalan Allah Ta'ala, sebagaimana yang dianjurkan dalam agama dan menjadi salah satu tolok ukur kebaikan seseorang. 

 Buku yang ada di hadapan Anda ini menjadi buah tangan kepada umat Islam tentang perbahasan selok-belok wakaf, hibah, dan wasiat yang sangat diperlukan oleh mereka. Di dalamnya turut disertakan contoh-contoh kongkrit, sehingga mudah difahami dan dipraktikkan. 

 Buku karya Syaikh al-'Allamah Muhammad Soleh al-’Utsaimin ini mengupas secara tuntas mengenai wakaf, hibah, dan wasiat; serta isu-isu berkaitannya secara terperinci. Beliau turut melakukan tarjih pada beberapa pendapat yang saling berbeza (atau diperselisihkan) dan mengemukakan pendapat terkuat daripadanya. Sehingga para pembaca tidak merasa keliru dan was-was.

Tuesday, August 25, 2015

Syarah Safinatun Naja


Syarah Safinatun Naja 
 Penulis: Syeikh Salim Sumair al-Hadrami asy-Syafi'i 
 Penyusun: Ustaz Muhadir Haji Joll 
 Terbitan: Galeri Ilmu 
 Harga: RM40.00 

 Kitab turats feqah Mazhab Syafi'i berbahasa Arab yang terkenal karya Syeikh Salim Sumair al-Hadrami asy-Syafi'i ini diterjemah dan disyarahkan semula dengan bahasa yang lebih moden tanpa menghilangkan keaslian maksud asal kitab. 
* Bersuci 
* Solat 
* Pengurusan Jenazah 
* Puasa 
* Zakat 
* Haji dan Umrah 
* Sembelihan

Tafsir Al-Azhar Jilid 1


Tafsir Al-Azhar Jilid 1 
 Penulis: Prof. Dr. Hamka 
 Terbitan: PTS 
 Harga: RM90.00 

 Tasfsir Al-Azhar adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA telah menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini, antaranya metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi'in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. 

 Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan syair, dan menganalisis dengan kemampuan sendiri dengan pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab. Tafsir Al-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik, dan menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera, dan psikologi.

Kenal Untuk Cinta: Biografi Lengkap Rasulullah SAW


Kenal Untuk Cinta: Biografi Lengkap Rasulullah SAW 
 Penulis: Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki 
Penterjemah: Ustaz Muhadir Haji Joll 
 Terbitan: Galeri Ilmu 
 Harga: RM50.00 

 KENAL UNTUK CINTA: BIOGRAFI LENGKAP RASULULLAH SAW yang diterjemah dan dikemaskini daripada karya asal Tarikh al-Hawadits wa al-Ahwal an-Nabawiyyah. Lengkap berwarna berserta gambar-gambar yang menarik bagi mengetengahkan serba-serbi maklumat tentang keperibadian dan kronologi perjalanan kehidupan Baginda Rasulullah SAW. Pembaca akan dapat 'melihat' kehidupan sebenar Baginda sejak awal kelahiran sehingga kewafatannya. Buku ini penting agar setiap pembaca dapat mengenali lebih rapat dengan Baginda dan menamba rasa cinta terhadapnya.

Monday, August 24, 2015

Ada Iman, Baru Syok, Ada Fight ~ Adam Corrie


Ada Iman, Baru Syok, Ada Fight 
 Penulis: Adam Corrie 
 Terbitan: PTS 
 Harga: RM20.00 

 "Saya masih baru dalam Islam, setiap orang ada khilaf masing-masing dalam bab kehidupan dan agama. Kalau saya silap tegurlah saya dengan cara yang berhikmah." Adam Corrie

Friday, August 14, 2015

Himpunan Qasidah Malam Cinta Rasul


Himpunan Qasidah Malam Cinta Rasul 
 Terbitan: Inteam 
 Harga: RM7.00 

Buku ini menghimpunkan qasidah-qasidah yang lazim dibawakan dalam majlis-majlis Malam Cinta Rasul di seluruh negara.

Tuesday, August 4, 2015

Angkatan Baru


Angkatan Baru 
 Penulis: Prof Dr Hamka 
 Terbitan: Pustaka Dini 
 Harga: RM10.00 

 ".... Pintu sengsara hanya yang akan adinda tempuh, kalau kekanda yang diturutkan. Adinda perlu gelang emas, perlu dukuh berlian, padahal sedangkan kilat kaca tak ada kanda menyimpannya. Tak usah kekanda berminyak air di hadapan adinda. Jika sentana pemuda-pemuda lain, dipakainya pakaian yang baru, walaupun pakaian yang dipinjamnya, ketika akan ziarah kerumah tunanganya, ketika dipanggil makan di bulan hari raya atau dipermanis-manisnya badan supaya kelihatan oleh mertuanya. Padahal kelak setelah bergaul, rahsia itu akan terbuka juga. Tetapi kekanda memilih sikap lain..."

The Amazing: Ensiklopedia Wasiat-Wasiat Rasulullah S.A.W


The Amazing: Ensiklopedia Wasiat-Wasiat Rasulullah S.A.W 
Penulis: Dr Muhammad Bakar Ismail 
 Terbitan: Ibnu Katsir 
 Harga: RM150.00

Syamail Rasulullah S.A.W: Cahaya di Atas Cahaya


Syamail Rasulullah S.A.W: Cahaya di Atas Cahaya 
 Penyusun: Tuan Guru Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam 
 Terbitan: Galeri Ilmu 
 Harga: RM15.00 

 Cuplikan bab penting dan istimewa tentang kesempurnaan kehidupan dan keperibadian Baginda Nabi SAW daripada kitab Sairus Salikin karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani rahimahullah Taala yang disempurnakan oleh Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam. Mengandungi 12 Fasal (BAB) yang menyentuh secara terperinci dan mendalam tentang Rasulullah SAW melalui periwayatan Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali rahimahullah Taala. Sesuai untuk semua peringkat pembaca dalam menambah kecintaan terhadap Baginda.

Thursday, July 23, 2015

Bedtime Stories Sentap (Siri 2)


Bedtime Stories Sentap (Siri 2) 
 Penulis: Shukery Azizan 
 Terbitan: Maghfirah 
 Harga: RM20.00 

 Bedtime Stories Sentap atau nama glamournya BSS (Siri kedua) kali ini adalah sebuah mahakarya cinta yans saya tulis hasil dari tadabbur beberapa ayat pilihan dari setiap juzuk al-Quran. Ini bukan cerita Frozen, siri komik Masked Rider Kuug ataupun himpunan cerita seram Mak Lampir untuk dibacakan sebelum tidur. 

 Buku BSS siri kedua kali ini adalah kesinambungan daripada BSS siri satu yang menghimpunkan tadabbur Quran dari juzuk 1 sehingga 15.BSS siri dua kali ini menghimpunkan tadabbur Quran dari juzuk 16 sehingga 30. 

 Setiap ayat yang dipilih mempunyai aura 'super saiya' yang membuatkan anda tak dapat tidur malam.Ayat yang dipilih juga berkait rapat dengan masalah serta apa yang berlaku di dalam dan sekitar saya dan korang semua.

Tuesday, July 21, 2015

Al-Wafa': Kesempurnaan Pribadi Nabi Muhammad


Al-Wafa': Kesempurnaan Pribadi Nabi Muhammad 
 Penulis: Ibnul Jauzi 
 Terbitan: Pustaka Al-Kautsar 
 Harga: RM76.00 

 Siapapun yang mengenal Muhammad dengan sebenarnya akan tak berdaya untuk tidak mencintainya. Muhammad mengundang dan menawan jiwa siapa pun untuk mencintainya. Dan mencintai Muhammad adalah karunia yang luar biasa. Sebab “Al-Mar’u ma’a man ahabba,” ujarnya sendiri suatu ketika. “Seorang akan bersama dengan siapa yang ia cintai.” Maka mencintai Muhammad adalah awal kebersamaan dengannya. Tidak di dunia ini namun kelak di akhirat. 

 Adakah kesengsaraan saat bersama Muhammad di akhirat? Itu adalah sebuah kemustahilan yang tak akan terjadi. Muhammad mengumpulkan semua kebaikan para rasul dan nabi. Sehingga Allah pun menjadikannya sebagai kekasih utama-Nya. Dialah yang akan membuka pintu surga untuk pertama kalinya. 

 Tapi cinta Muhammad hanya benar-benar lahir jika kita mengenalnya dengan baik. Dan untuk mengenalnya dengan baik harus ada kesungguhan untuk membaca warisan para pecintanya sejak dahulu. Dan Ibnul Jauzi menawarkan salah satu di antaranya. Al-Wafa bi Ahwal Al-Musthafa, demikianlah judul karya Ibnul Jauzi ini. Ia akan mengajak kita menikmati taman-taman Muhammad satu persatu. Hingga kemudian, kita tidak mempunyai pilihan selain mencintainya.

Monday, July 13, 2015

Terapi Menyucikan Hati: Kunci-Kunci Mendekatkan Diri kepada Ilahi


Terapi Menyucikan Hati: Kunci-Kunci Mendekatkan Diri kepada Ilahi 
Penulis: Abd Al-'Aziz Al-Darini 
 Terbitan: Mizania 
 Harga: RM87.00 

 Dengan membaca buku ini, Anda akan memahami: - Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan - Hikmah zikir hati (tadzakkur) dan zikir akal (tafakkur) - Manfaat evaluasi diri (muhâsabah) dan mawas diri (murâqabah) - Rahasia kefakiran, tunduk-pasrah, dan cinta kepada Allah - Makna keagungan Ilahi: ampunan, kasih sayang, dan ridha-Nya. 

 Buku Terapi Menyucikan Hati: Kunci-Kunci Mendekatkan Diri kepada Ilahi yang ditulis oleh Syaikh ‘Abd Al-‘Aziz Al-Darini (w. 697) ini membimbing kita untuk selalu memurnikan hati. Allah Swt. adalah Zat Yang Suci. Untuk menghampirinya, hati kita harus selalu bersih dan suci. Dengan kesucian, manusia dapat mendekati Tuhan, bersanding dengan-Nya, dan mendapat perlindungan serta kasih sayang-Nya. "Sesungguhnya, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Jika ia baik, baiklah seluruh kepribadiannya, jika ia rusak, rusaklah seluruh kepribadiannya. Ingatlah, segumpal darah itu adalah hati." -HR Ahmad

Friday, July 10, 2015

Asbab Wurud Al-Hadits (Sebab Keluarnya Hadits Rasulullah SAW)


Asbab Wurud Al-Hadits (Sebab Keluarnya Hadits Rasulullah SAW) 
 Penulis: Imam As-Suyuthi 
Pentahqiq: Dr Yahya Ismail
 Terbitan: Pustaka As-Sunnah 
 Harga: RM88.00

Untuk memahami sebuah hadits, tidak cukup hanya makna-maknanya secara tekstual. Akan tetapi juga harus memahami apa yang menjadi latar belakang hadits tersebut keluar dari lisan mulia Rasulullah SAW. Sering kali sebuah hadits difahami apa adanya tanpa mengetahui latar belakangnya atau yang biasa disebut dengan asbabul wurud. 

Contoh, sebuah hadits tentang batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Jika difahami sekilas, maka orang dibekam dan yang membekam dapat membatalkan puasa. Padahal makna sebenarnya dari hadits tersebut adalah: ketika seorang shahabat sedang membekam temannya di bulan Ramadhan, keduanya sedang menggunjing saudaranya. Dan kebetulan saat itu Rasulullah SAW sedang lewat, lalu terdengarlah oleh beliau apa yang mereka perbincangkan. Hingga terucaplah hadits tersebut. 

 Kerana itulah, Imam as-Suyuthi memandang perlu menyusun sebuah buku tentang asbabul wurud ini. Beliau tentu berharap agar dalam memahami sebuah hadits supaya tidak salah dalam menentukan sikap kita memerlukan pengetahuan lainnya yang secara histori mendasari keluarnya sebuah hadits.

Sang Penakluk Andalusia


Sang Penakluk Andalusia 
 Penulis: Alwi Alatas 
 Terbitan: Zikrul Hakim 
 Harga: RM18.00 

 Buku ini bercerita tentang proses penaklukkan Andalusia oleh kaum Muslimin, dimulai dari penaklukkan yang mereka lakukan atas Afrika Utara. Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat? Bagaimana kondisi Afrika Utara dan Andalusia sebelum datangnya Islam? Apa faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan kaum Muslimin membebaskan wilayah ini? Dan setelah itu, bagaimana akhir dari kisah penaklukkan yang dimotori oleh Musa ibn Nusayr dan Tariq ibn Ziyad ini? 

 Ada banyak fakta dan kisah menarik yang tercantum di dalam buku ini. Berbagai peta serta ilustrasi dimasukkan di dalamnya untuk memudahkan imajinasi pembaca. Buku ini ditulis berdasarkan fakta-fakta sejarah yang ada; diberi penjelasan dan analisa yang kritis tanpa harus berbelit-belit; dan yang terpenting dari itu semua, ia ditulis dengan bahasa yang mengalir dan mudah dicerna.

Thursday, July 2, 2015

Kristianisasi & Gejala Murtad


Kristianisasi & Gejala Murtad 
Penulis: Ustaz Mohd. Farhan Bin Abdullah 
 Terbitan: Hijjaz Records Publishing 
 Harga: RM35.00 

 NAMA saya Mohd. Farhan Bin Abdullah. Dahulu saya Pastor Yohanes. Saya berasal daripada suku kaum Kadazan, Sabah. Saya bersekolah Kristian selama 8 tahun dan 2 tahun dalam latihan Mubaligh Kristian. Saya terlibat dalam Misionari Kristian selama 2 tahun. Kami bergerak dari bandar ke bandar, kampung ke kampung dan negeri ke negeri. Kami dibekalkan wang perbelanjaan berjumlah RM10,000.00, sebuah van bertulis ‘Gerakan Penginjilan SIB’ dan satu pasukan koir untuk menyanyikan lagu-lagu kerohanian. 

 Sepanjang beragama Kristian, ada dua persoalan yang sering bermain di fikiran saya dan kawan -kawan iaitu: 
1. Masalah ketuhanan Jesus dan trinity. 
2. Masalah majlis pengampunan dosa yang disebut ‘baptis’. 

 Kami dilarang sama sekali mempersoalkan dua perkara ini, lebih-lebih lagi mengemukakannya kepada pihak paderi. Mengapa saya memilih masjid dan meninggalkan gereja? Antaranya kerana: 
1. Konsep ketuhanannya jelas. Tuhan hanya satu iaitu Allah. 
2. Kitab Al-Quran tidak pernah diselewengkan. 

 Alhamdulillah, saya sudah kembali kepada Islam. Allah turut memberikan hidayah Islam kepada ayah saya sebelum beliau meninggal dunia melalui dakwah saya. Malah semua ahli keluarga saya juga sudah kembali memeluk Islam. Segala cabaran yang saya dan keluarga hadapi, tidak menggentarkan saya untuk terus melangkah dalam keimanan ini. 

 Bagaimana saya boleh memilih Islam? Semuanya akan terjawab di dalam buku ini.

Sunday, June 28, 2015

Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadzili


Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadzili 
 Penulis: Dr. Makmun Gharib 
 Terbitan: Zaman 
 Harga: RM24.00 

 Kisah hidup sang wali dan pesan-pesan yang menghidupkan hati

Buku ini memaparkan riwayat hidup al-Syadzili, ajaran tasawufnya, perihal tarekat yang dirintisnya, keilmuannya, dan murid-muridnya. Karya berharga tentang orang saleh yang hidupnya memperkaya kehidupan spiritual kita; yang mempersembahkan hidupnya untuk Sang Khalik dan segenap makhluk; yang sangat mencintai Allah dan Rasulullah dan dicintai segenap manusia. Mengenal dan meneladani sosok saleh ini semoga menjadi wasilah tamba ati, obat hati, dari penyakit-penyakit yang menghalangi kita mengenal Allah dan Rasulullah.

Wednesday, June 24, 2015

Konspirasi Terakhir: New World Order


Konspirasi Terakhir: New World Order 
 Penulis: Muhammad Nurani Maarif 
 Terbitan: Hijjaz Records Publishing 
 Harga: RM35.90 

 KONSPIRASI TERAKHIR: NEW WORLD ORDER merupakan kesinambungan daripada buku Membongkar Rahsia Dajjal, Fitnah 2012-Konspirasi Galaktik dan The Arrivals yang diterbitkan sebelum ini. Konspirasi, sebenarnya sudah lama menjadi tema yang dilaungkan. Namun, masih ramai yang belum faham, apakah maksud dan tujuan ‘rancangan’ itu diadakan? Sudah tiba masanya kita didedahkan dengan pelbagai konspirasi yang lama membelit. Pelbagai permasalahan sebenarnya bermula dengan sifat kedengkian puak dajjal ini demi menyesatkan dan menyusahkan kehidupan manusia. 

 Ramai yang menganggap istilah konspirasi sebagai satu teori yang penuh propaganda dan tekaan semata-mata, bahkan mempercayainya adalah sesuatu yang aneh dan membuang masa. Namun, buku rentetan konspirasi ini boleh dijadikan sebagai wadah awal untuk menjelaskan segala rahsia yang sekian lama tersembunyi.

Siapakah Pengikut & Penyokong Dajjal?


Siapakah Pengikut & Penyokong Dajjal? 
 Penulis: Abu Muhammad Arafah Adha 
 Terbitan: Pustaka Al-Ehsan 
 Harga: RM28.00 

 Buku yang menyampaikan pesanan Rasulullah SAW berkaitan dengan bahaya dajjal yang kita tidak tahu bila dia akan muncul. Bila mengingatkan kisah Rasulullah SAW menyampaikan berita tentang dajjal baginda menangis dalam keadaan bimbang kalau-kalau umat Islam ada yang tidak mampu berhadapan dengan fitnah dajjal sehingga para sahabat menyangka seolah-olah masa kedatangan dajjal telah dekat dan terlalu hampir. 

 Bila kita menceritakan berkaitan Dajjal, kita tidak akan dapat pisahkan kisah Dajjal itu dengan pemimpin umat Islam yang Allah takdirkan akan muncul pada akhir zaman yang bergelar Imam Al-Mahdi yang juga kita tidak boleh pisahkan dengan kisah turunnya Nabi Isa (a.s) yang bakal membunuh Dajjal hakiki.

Sunday, June 21, 2015

Kembara Syria... Mengejar Bisikan Bidadari


Kembara Syria... Mengejar Bisikan Bidadari 
 Penulis: Mohd Khairul Anwar Ismail 
 Terbitan: Karya Bestari 
Harga: RM33.00 

 Kembara Syria... Mengejar Bisikan Bidadari merupakan travelog perkongsian pengalaman Mohd Khairul Anwar Ismail, yang melakukan misi kemanusiaan ke Syria bersama Malaysia Life Line For Syria (MLLFS). 

 Beliau menyaksikan sendiri kepahitan, penderitaan, kepayahan, kepedihan dan kesengsaraan rakyat Syria akibat kezaliman dan kekejaman pemerintah mereka. Malah Mohd Khairul Anwar Ismail hampir menjadi mangsa tembakan para snipers yang berhati kering dan tidak berhati perut. Beliau turut ditangkap dan disoal siasat oleh tentera IS.

Setelah Ammar Tinggalkan Kita


Setelah Ammar Tinggalkan Kita 
 Penulis: Grup Penjejak Tamadun Dunia (GPTD) 
 Terbitan: Karya Bestari
 Harga: RM28.00 

 Buku kedua ini merupakan sambungan daripada buku 'Cerita Cinta Ahmad Ammar' terbitan Karya Bestari pada tahun 2014. 

 'SETELAH AMMAR TINGGALKAN KITA.' Satu lagi himpunan catatan kenangan mengenai Ahmad Ammar setelah hampir satu tahun setengah pemergiannya. Setiap baris ayat yang tercatat merupakan kata-kata motivasi buat kita sama ada ibu, ayah, kakak, adik, abang, sahabat ataupun sesiapa jua yang tidak pernah bersua muka dengannya tapi 'terpana' dengan perjuangannya. Setiap ayat yang disusun tetap menggodak perasaan. 

Namun, buku ini turut mengandungi mesej perjuangan penuh jiwa. Kekentalan usaha Ammar dalam menjejak 'tamadun dunia' meremangkan semangat mereka yang membaca. Tanpa nama, almarhum Ahmad Ammar bin Ahmad Azam meninggalkan satu fenomena patriotik dan Islamik di kalangan anak-anak muda tempatan dan luar negara. 

 Bacalah dengan lapang dada. Biarkan jika ada air mata yang menitis. Moga akan muncul lagi jutaan 'Ammar' yang akan meneruskan perjuangan ini.

Al-Yawaaqit Wa Al-Jawahir Fi 'Uquubat Ahli Al-Kabaair (Pada Membicarakan Dosa-Dosa Besar)


Al-Yawaaqit Wa Al-Jawahir Fi 'Uquubat Ahli Al-Kabaair (Pada Membicarakan Dosa-Dosa Besar) 
Karya: Al-Syeikh Abdul Wahab al-Sya'rani 
 Penterjemah: Abdul Ghani Jabal Maraqy 
 Penerbit: Jabal Maraqy 
 Harga: RM14.00 

 Kitab ini pada asalnya ditulis dalam tulisan jawi dan telah digunakan di dalam pengajaran sekolah-sekolah pondok di mana kita ketahui sistem sekolah pondok ini amat popular dan telah ramai melahirkan para ilmuan dalam bidang agama, dan juga bidang lain yang berkarisma dan menyumbangkan sumbangan besar kepada bangsa dan agama. 

 Di antara isi kandungan kitab ini adalah menyatakan tentang betapa seksanya orang yang melakukan dosa besar dan akan berhadapan dengan kesusahan dan kesakitan pada hari kiamat kelak serta bagaimana gambaran syurga dan sekalian orang yang berada di dalamnya.