Saturday, April 23, 2016

Biografi Agung Nuruddin Zanki - Perintis Gerakan Jihad Menentang Tentera Salib


Biografi Agung Nuruddin Zanki 
 Penulis: Syed Alwi Alatas
 Terbitan: Karya Bestari 
 Harga: RM28.00 

 Setiap kejayaan gemilang seorang tokoh, pasti terdapat seorang tokoh lain yang hebat dan menjadi pencetus kecemerlangan itu... Dialah SULTAN NURUDDN ZANKI, mentor yang melahirkan seorang SALAHUDDIN AL-AYYUBI, Pembebas Jerusalem. 

 Nuruddin Mahmud Zanki adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam. Mungkin ramai yang tidak mengenali tokoh ini secara mendalam. Berbeza halnya dengan Salahuddin al-Ayyubi, yang begitu akrab di telinga kaum Muslimin pada hari ini. Sedangkan, Nuruddin Zanki adalah pendahulu Salahuddin. Dia juga adalah orang yang memulakan penyatuan serta Islamisasi Syria dan Palestin dalam menghadapi kekuatan tentera Salib. 

 Menurut Carole Hillenbrand dalam bukunya, Perang Salib, menyatakan bahawa, selama berabad-abad sejak masa Perang Salib “adalah Nuruddin, dan bukannya Saladin, yang memiliki reputasi paling gemilang sebagai sosok mujahid sejati. Saladin ‘ditemukan kembali’ oleh umat Islam pada abad kesembilan belas dan kedua puluh.” Rupanya, bersamaan dengan ‘ditemukannya’ Salahuddin pada masa-masa yang belakangan, peranan Nuruddin Zanki menjadi pudar dari ingatan kaum Muslimin kontemporer. 

 Tulisan ini tidak bermaksud mengembalikan keadaan seperti sebelum abad kesembilan belas, iaitu agar Nuruddin Zanki menjadi tokoh mujahidin yang lebih terkenal dan lebih menonjol daripada Salahuddin. Walaupun buku ini secara khusus menulis tentang Nuruddin Zanki, dan tidak banyak membahas tentang Salahuddin, tapi saya berharap kedua-dua tokoh ini dikenali oleh kaum Muslimin serta diberi penghargaan secara seimbang dan semestinya.

Malayonesia: Kerdipan Bintang Melayu Di Langit Melayu


Malayonesia: Kerdipan Bintang Melayu Di Langit Melayu
 Penulis: Dr Mat Rofa Ismail 
 Terbitan: Karya Bestari 
 Harga: RM54.00 

 Malayonesia merujuk kepada keseluruhan alam kepulauan Melayu. Buku ini membawa pembaca menghayati masa lampau Alam Melayu menerusi aspek geografi, penduduk, iklim, pembukaan, pentadbiran, penjajahan dan pembebasannya, perjuangan dan sukla duka umatnya yang berkongsi latar belakang sejarah tabii yang sama. Isi kandungan diolah pengarangnya menerusi pelbagai sumber klasik nadir, yang dibedah, diolah dan dipersembahkan dalam bentuk yang menginsafkan bagi para pembaca yang mempunyai jiwa yang hidup. Sumber klasik diadun pula dengan sumber mutakhir agar menyediakan hidangan minda yang segar dan bertenaga dalam pembinaan peradaban umat yang diidamkan pada masa hadapan.

Monday, April 4, 2016

Biografi Imam Al-Ghazali Dan Syekh Abdul Qadir Jailani


Biografi Imam Al-Ghazali Dan Syekh Abdul Qadir Jailani 
 Penulis: Dr. Ali Muhammad Ash Shallabi 
 Terbitan: Beirut Publishing 
 Harga: RM42.00 

 Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah dua orang yang sering dianggap sebagai tokoh besar tasawuf. Keduannya dikenal lewat karya-karya yang monumental dan masih dipelajari hingga kini. Suluk atau tuntunan perilaku yang dipraktikan oleh para sufi banyak didasarkan sebagai ajaran keduannya. 

 Tasawuf sendiri sering dipandang sebagai ajaran yang kontroversial. Kontroversial ini berimbas pula kepada dua guru besar ini. Namun, dengan kecermatannya, penulis buku ini berhasil mendudukan dengan baik mana ajaran tasawuf yang sejalan dengan Sunnah dan mana pula praktiknya yang menyimpang. 

 Dengan piawai pula, penulsi berhasil menunjukan bahwa kedua syekh dan iman merupakn tokoh pelopor dalam usaha perbaikan umat. Sekaligus mengklarifikasi dugaan sebagian kalangan mengenai “penyimpangan” jalan hidup, ilmu, dan dakwahnya. Buku ini mencoba menghadirkan informasi yang objektif tentang perjalan hidup, sepak terjang beliau dalam dakwah, tantangan dan hambatan, serta hasil karyanya. 

Lewat buku ini pula, pembaca akan mengetahui keunggulan Al-Ghazali dan Al-Jailani sebagai tokoh besar dibidang ushul dan fikih dari mazhab syafi’i dan hanbali; sisi lain yang selama ini jarang ditampilkan. Yang jelas, buku ini bukan buku biografi biasa. 

Ditulis oleh seorang penulis yang dikenal objektif dan memiliki kredibilits yang diakui dunia lewat puluhan karyanya. Di samping ini bukan hanya menawarkan cerita nostalgia, namun juga merangkum pokok-pokok ajaran kedua iman yang otentik, yang bisa diamalkan.

Percikan Kesufian: Dialog Ajaran Tasawuf


Percikan Kesufian: Dialog Ajaran Tasawuf 
 Penulis: Drs. Achmad Suyuti 
 Terbitan: Thinkers Library 
 Harga: RM20.00 

 Apakah ajaran Sufisme bersumber dari ajaran Islam? Untuk apa bertasawuf? Dan berbagai persoalan lagi. Untuk menjawab persoalan tersebut maka buku ini dengan secara sistematik mampu menghurai, memperjelas serta menerangkan beberapa masalah yang berhubung kait dengan ajaran tasawuf dan yang dianuti oleh kaum Sufi. 

 Penulis juga telah mampu memberikan hujah-hujah yang ringan dan mudah difahami atas berbagai kekeliruan serta yang samar-samar tentang KESUFIAN.

Saturday, April 2, 2016

Kitab Terjemahan Hadis Shahih Bukhari


Kitab Terjemahan Hadis Shahih Bukhari 
 Terbitan: Victory Agencie 
 Harga: RM90.00

Thursday, March 31, 2016

Surat-Surat Cinta Kekasih Allah


Surat-Surat Cinta Kekasih Allah 
 Penulis: Syekh Abdul Qadir al-Jailani 
 Terbitan: Zaman 
 Harga: RM24.00 

 Ini adalah lima belas surat yang ditulis oleh Wali Quthb al-Ghawts Syekh Abdul Qadir al-Jailani - semoga Allah menyucikan jiwanya. Semua surat yang menggunakan berbagai alegoris, perumpamaan, dan kutipan ini mengandung inti kebijaksanaan dan nasihat dengan makna yang sangat dalam. 

Disampaikan dalam ungkapan-ungkapan yang menyentuh ruhani, surat-surat itu menggambarkan pengalaman spiritual yang diraih melalui perjuangan melawan nafsu dan keteguhan menjalankan ketaatan kepada Allah. Hampir setiap kalimat diikuti ayat Al- Quran yang berkaitan dengannya. Semua surat ini juga menyingkapkan rahasia-rahasia Ilahi yang menakjubkan, dan menyampaikan nasihat berharga kepada kaum mukmin tentang tarekat yang benar.

Tuesday, March 29, 2016

Kitab Al-Adab


Kitab Al-Adab
 Terbitan: Pustaka Salam 
 Harga: RM20.00 

 Kitab Al-Adab ini merupakan himpunan hadith-hadith yang menerangkan adab dalam Islam, lantas menjadi huraian berkenaan akhlaq Islami yang luhur. Kitab ini dihuraikan bersama dalil Al-Qur’an & hadith, membicarakan kepada kita seperti apa sebenarnya akhlaq kekasih kita, Saidina Muhammad Rasulullah s.a.w.

Monday, March 28, 2016

Al-Quran Al-Karim & Terjemahan Al-Ghufran Dengan Panduan Waqaf & Ibtida' Beserta Asbabun Nuzul & Hadith


Al-Quran Al-Karim & Terjemahan Al-Ghufran Dengan Panduan Waqaf & Ibtida' Beserta Asbabun Nuzul & Hadith 
 Terbitan: Telaga Biru 
 Harga: RM80.00 
 Pilihan Warna: Biru, Oren, Hijau, Ungu 

 Al-Quran Al-Karim & Terjemahaan Al-Ghufran dengan Panduan Waqaf & Ibtida' yang pertama diterbitkan. Dilengkapi dengan nota kaki bagi menjelaskan makna-makna kalimah yang kabur dan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan yang lebih mendalam. Bertematik untuk membantu pemahaman ayat mengikut tajuk. Terjemahan kontemporari untuk pelbagai generasi. Keluaran eksklusif dengan adanya warna-warna yang menarik. Sesuai dijadikan hadiah kepada suami isteri, ibu ayah dan sahabat handai.

Wednesday, March 16, 2016

Al Quran Per Kata Kaedah Berwarna Al-Andalus


Al Quran Per Kata Kaedah Berwarna Al-Andalus 
 Terbitan: Karya Bestari 
 Harga: RM90.00 
Pilihan Warna: Biru, Merah, Hijau, Kuning

 Al-Quran Terjemahan Per Kata Berwarna yang tidak terpisah pada ayat dan lebih mudah dibaca. Kaedah Belajar Terjemahan Per Kata dengan cara diwarnakan setiap perkataan atau kalimah pada ayat-ayat Al Quran dalam Bahasa Arab dan Bahasa Malaysia.  

Dilengkapi dengan Asbabunuzul, Hadis Sahih, Riyadhus Salihin dan Kamus Bahasa Al Quran yang semakin menambah nilai produk ini.

Tuesday, March 15, 2016

Duratun Nasihin Mutiara Mubaligh


Duratun Nasihin Mutiara Mubaligh 
 Penulis: Usman Alkhaibawi 
 Terbitan: Victory Agencie 
 Harga: RM45.00 

 Buku ini mengandungi berbagai petunjuk dan garis panduan dalam berbagai aspek meliputi hukum hakam Islam yang perlu dipelajari setiap Muslim. Pengarang menghurai dengan penuh teliti dalam sesuatu bidang hukum dengan bahasa yang mudah difahami. Durratun Nasihin mengandungi tujuh puluh lima bab, bermula dari awal pengajian Al-Quran sehinggalah kepada bab hari kiamat dan sebagainya. 

 Buku ini amat sesuai untuk penuntut-penuntut pengajian tinggi dan juga rujukan masyarakat umum. Mudah-mudahan ia dapat menjurus kita ke arah sistem hidup Muslim yang berilmu dan mendapat keredhaan Allah, InsyaAllah.

Jalan Orang Bijak


Jalan Orang Bijak (Adab Berinteraksi Dengan Allah Dan Sesama) 
 Penulis: Imam Al Ghazali 
 Terbitan: Zaman 
 Harga: RM38.00 

 “Sungguh, segala perbuatan tergantung niatnya.” Demikian sebuah bunyi hadis terkenal. Niat adalah persoalan hati; lurus atau menyimpang suatu niat tergantung pada kemampuan si pelaku dalam mengendalikan hati. Maka, salah satu modal penting untuk beramal adalah mengetahui cara menguasai hati dan mengenali segala hal yang dapat menyimpangkannya. 

 Namun, niat yang lurus saja belum cukup. Kesesuaian pelaksanaan sebuah amal dengan tuntunan agama juga menentukan sah-tidak sah amal tersebut. 

 Buku ini menyoroti kedua aspek amal tersebut. Di samping memberikan panduan agar niat tetap berada pada relnya, Imam al-Ghazali juga menguraikan secara terperinci berbagai adab yang harus diperhatikan dan diamalkan dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, baik dalam beribadah kepada Allah maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Pada banyak tempat, Sang Hujjatul Islam ini menyertakan doa-doa yang penting dibaca.

Monday, March 14, 2016

Kitab Fadilat Amal


Kitab Fadilat Amal 
 Penulis: Syaikh ul-Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi 
 Terbitan: Maktabah Ilmiah 
 Harga: RM30.00 

 Kitab Fadhail 'Amal (Fadilat Amal) merupakan hasil karangan Sheikh Maulana Zakariya yang terkenal, ia adalah himpunan hadis-hadis. Ruang lingkup perbicaraannya merangkumi tujuh bahagian iaitu: 
a. Kisah-Kisah Para Sahabat 
 b. Fadhilat Al-Qur'an 
 c. Fadhilat Solat 
 d. Fadhilat Zikir 
 e. Fadhilat Tabligh 
 f. Kemunduran Umat Dan Penyelesaiannya 
 g. Fadhilat Ramadhan 

 Kitab ini juga merupakan salah satu kitab bacaan dan rujukan yang digunakan oleh Jemaah Tabligh.

Jejak Sahabat: Kisah Agung 31 Sahabat Rasulullah S.A.W. Pembuka Mesir


Jejak Sahabat: Kisah Agung 31 Sahabat Rasulullah S.A.W. Pembuka Mesir 
 Penulis: Ustaz Mohd Nasuha Ismail Al-Azhariy 
 Terbitan: Galeri Ilmu 
 Harga: RM33.00 

 Kisah para Sahabat Rasulullah SAW yang membuka Kota Mesir (Negara Mesir). Padat dengan kajian yang mendalam tentang permulaan sejarah Mesir dan kegemilangannya. Antara nama para Sahabat yang terdapat dalam buku ini: Umar al-Khattab al-Farruq. Amru bin al-As. Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Abu Basrah al-Ghifari Ubadah bin as-Somit. Al-Qa’qa’ bin Amru at-Tamimi Sariah al-Jabal Al-Miqdad bin al-Aswad. Abu Darda’, dan ramai lagi. 

 Disertakan koleksi gambar istimewa tempat bersejarah para Sahabat dan barang-barang peninggalan RASULULLAH SAW yang berada di Mesir.

Wednesday, March 9, 2016

Ayat-Ayat Cinta 2


Ayat-Ayat Cinta 2 
 Penulis: Habiburrahman El-Shirazy 
 Terbitan: Republika 
 Harga: RM60.00

Tuesday, March 8, 2016

Minhajul 'Abidin (Jawi)


Minhajul 'Abidin (Jawi) 
 Penulis: Imam Al-Ghazali 
 Terbitan: Pustaka Darul Iman 
 Harga: RM38.00

Sunday, March 6, 2016

Misteri Keajaiban Alam Ciptaan Tuhan: Tumbuhan Penyembuh Penyakit


Misteri Keajaiban Alam Ciptaan Tuhan: Tumbuhan Penyembuh Penyakit 
 Penulis: Syed Mahadzir Syed Ibrahim 
 Terbitan: Green Dome 
 Harga: RM28.00 

 Buku MISTERI KEAJAIBAN ALAM CIPTAAN TUHAN: TUMBUHAN PENYEMBUH PENYAKIT ini diterbitkan bertujuan untuk mengajak para pembaca supaya melihat kembali tumbuhan yang tumbuh subur di sekitar kita, yang mempunyai banyak khasiat perubatan serta boleh digunakan terutama sebagai bahan perubatan alternatif. Buku ini memaparkan pelbagai spesies tumbuhan hijau yang ada di sekitar kita yang boleh digunakan untuk tujukan perubatan sekiranya perlu. 

Sesungguhnya, benarlah kalam Allah swt bahawa tumbuhan itu diciptakan untuk manusia memanfaatkannya. Melalui tumbuhan, terselit rahsia-rahsia kebesaran Allah swt dan ada nilai perubatan yang dapat membantu kehidupan manusia. Semoga buku ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca dalam menjalani hidup seharian. Tumbuhan adalah sahabat manusia yang manfaatnya telah dijadikan oleh Allah swt juga untuk kepentingan manusia.

Thursday, March 3, 2016

Syarah Shahih Al-Bukhari (10 Jilid)


Syarah Shahih Al-Bukhari (10 Jilid) 
 Penulis: Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin 
 Terbitan: Darus Sunnah 
 Harga: RM1300.00 

Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sitematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab Shahih Al-Bukhari yang ma’ruf di kalangan umat Islam, Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al –Misri (w 852 H). 

 Semoga dengan ini semua dapat menambah wawasan umat muslim dalam mempelajari, memahami serta dapat mengamalkan hadits-hadits Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari.

Tuesday, March 1, 2016

Qut Al-Qulub - Santapan Kalbu Bermu'amalah Dengan Kekasih (Allah)


Qut Al-Qulub - Santapan Kalbu Bermu'amalah Dengan Kekasih (Allah) - 3 Jilid 
 Penulis: Syeikh Abu Talib Al-Makki Muhammad bin Ali bin Athiyyah 
 Terbitan: Al-Hidayah 
 Harga: RM185.00 

 Kitab 'AI-Qut' ini merupakan kitab tasawwuf dan sebuah tulisan yang padat dengan petua dan nasihat kehidupan. Bicara ilmunya dimulakan tentang hati dan keikhlasan niat. Seterusnya perbahasan dibuka dengan lebih jauh dan mendalam, membicarakan tentang maqam atau kedudukan mereka yang soleh serta keadaan atau berkenaan orang yang bertakwa, ikhlas dan para ahli ibadah. Intipati bicara tentang hati ialah dengan membuang jauh rasa dengki dan iri hati dari hati yang lemah dan tidak dapat menerima kritikan. Hati yang, lemah juga boleh menyebab keburukan malah mampu menjatuhkan seseorang, ke jurang kehinaan. Lebih kronik lagi, sekiranya hati sebegini mampu mengubah perbahasan atau perbincangan menjadi kebohongan dan sikap melampau. 

`Al-Qut' adalah sebuah khazanah ilmu yang tidak ternilai harganya. Ini kerana ia adalah salah situ sumber rujukan mempunyai nilai ilmu yang tinggi bagi, seorang muslim. Penjelasan dan pencerahan dihujah serta diulaskan adalah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah telah memantapkan lagi huraian ilmunya. Semoga mutiara-mutiara ilmu yang tercatat di dalam kitab akan menghiasi kehidupan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla.

Terjemahan Hadis Shahih Bukhari


Terjemahan Hadis Shahih Bukhari 
 Terbitan: KBC 
Harga: RM50.00

Al-Hikam


Al-Hikam 
 Penulis: Ibnu Atha`illah Al-Iskandari 
 Terbitan: Turos 
 Harga: RM88.00 

 Inilah mahkota sastra kaum sufi, sebuah kitab rujukan utama soal tasawuf di dunia Islam yang memang tidak ringan untuk dipahami, namun terlalu sayang jika tidak diselami. Meskipun kitab ini banyak diterjemahkan dalam berbagai versi, tetap saja kitab ini selalu dicari-cari orang. 

 Apa Saja Kelebihan Buku ini? 
• Terlengkap yang pernah diterbitkan. 
• Terdiri atas dua buku dalam satu kemasan sesuai aslinya. 
• Diulas secara mendalam oleh seorang ulama al-Azhar, Mesir, yang tidak diragukan lagi kepakarannya (Syekh Abdullah asy-Syarqawi al-Khalwati). 
• Dilengkapi teks Arab bait-bait hikmah karya Ibnu Atha’illah berikut terjemahannya. 
• Dilengkapi surat-surat dan doa-doa Ibnu Atha’illah. 

 Ibarat hidup di alam yang gersang, buku ini seperti setetes air yang akan memuaskan dahaga spiritual manusia modern.

Monday, February 29, 2016

Pulang


Pulang 
 Penulis: Tere Liye 
 Terbitan: Republika 
 Harga: RM48.00 

 Sebuah kisah tentang perjalanan pulang, melalui pertarungan demi pertarungan, untuk memeluk erat semua kebencian dan rasa sakit.

Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari


Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari 
 Penyusun: Imam Az-Zabidi 
 Terbitan: Pustaka Amani 
 Harga: RM110.00

Sunday, February 28, 2016

Tafsir Jalalain


Tafsir Jalalain (2 Jilid) 
 Penulis: Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti 
 Terbitan: Sinar Baru Aglesindo 
 Harga: RM170.00 

 Tafsir Jalalain merupakan kitab tafsir yang memprioritaskan pembahasannya kepada penganalisisan susunan kalimat Al-Qur’an, asal-usul kata, dan bacaannya. Dengan kata lain, menonjolkan penganalisisan mengenai ilmu Nahwu, Saraf, dan segi qira’ahnya. Asbabun-nuzul ayat serta nasikh wal-mansukh juga melengkapi keutamaan kitab ini. 

Asbabun-nuzul menuntun kepada pemahaman tafsir yang benar, sedangkan nasikh wal-mansukh berfungsi untuk memahami kesimpulan yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Qur’an. Alangkah baiknya bagi setiap muslim yang ingin memahami dan mendalami tafsir Al-Qur’an, jika ia membaca dan memahami tafsir ini terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami kaidah-kaidah bahasa Al-Qur’an.

Risalah Lengkap Aqidah Ibadah


Risalah Lengkap Aqidah Ibadah 
 Penulis: Al-Imam Al-Ghazali   
Terbitan: Aprindo   
Harga: RM50.00

#About Love


#About Love 
 Penulis: Tere Liye 
 Terbitan: PTS 
 Harga: RM13.00 

 Kalau memang terlihat rumit, lupakanlah. Itu jelas bukan cinta sejati kita. Cinta sejati selalu sederhana. Ada seseorang dalam hidupmu yang ketika ia pergi, maka ia juga membawa sepotong hatimu. Terkadang cinta tumbuh dengan cara yang amat ganjil dan di tempat yang keliru. Cinta hanyalah segumpal perasaan dalam hati. Sama halnya dengan gumpalan perasaan senang, gembira, dan sedih. Suatu saat jika kau beruntung menemukan cinta sejatimu, ketika kalian saling bertatap untuk pertama kalinya, waktu akan terhenti. Jika berjodoh, Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan baiknya. Termasuk kebetulan-kebetulan yang menakjubkan. Kau tidak akan mendapatkan seseorang kalau kau terlalu mencintainya.