Wednesday, June 30, 2010

The Ideal Muslimah

The Ideal Muslimah
Muhammad Ali Al-Hashimi
Terbitan: International Islamic Publishing House
Harga: RM68.00

Tuesday, June 29, 2010

Kesatuan 'Amal Islami Dalam Sebuah Negara

Kesatuan 'Amal Islami Dalam Sebuah Negara
Penulis: Mustafa Masyhur
Terbitan: Dewan Pustaka Fajar
Harga: RM10.00

Sudah menjadi suatu yang diketahui umum, bahawa usaha-usaha mencapai kesatuan melalui pemimpin dan pemerintah, kesemuanya telah menemui kegagalan. Kesatuan ini sepatutnya lahir melalui asas-asas tertentu, iaitu dengan mencapai kesatuan individu di antara rakyat di setiap negara Islam terlebih dahulu. Kemudian diikuti kesatuan antara rakyat tersebut membawa kepada kesatuan negara di mana rakyat menekan kerajaan tersebut agar menerima kesatuan dan membuang segala bentuk perselisihan.

Monday, June 28, 2010

Children to Heaven: Menjadikan Anak Rindu Surga

Children to Heaven: Menjadikan Anak Rindu Surga
Mas Udik Abdullah
Terbitan: Pro-U Media
Harga: RM26.00

Sunday, June 27, 2010

Tafsir Al-Quran Di Radio - Juz 29

Tafsir Al-Quran Di Radio - Juz 29
Penulis: Ustaz Ahmad Sonhaji Muhammad
Penerbit: Pustaka Salam Sdn Bhd
Harga: RM18.00

Tafsir Al-Quran Di Radio - Juz 30

Tafsir Al-Quran Di Radio - Juz 30
Penulis: Ustaz Ahmad Sonhaji Muhammad
Penerbit: Pustaka Salam Sdn Bhd
Harga: RM18.00

Saturday, June 26, 2010

Koleksi Buku Berkenaan Hasan Al-Banna

1) Memoar Hasan al-Banna Untuk Dakwah Dan Para Da'inya - RM63.50
2) Lelaki Penggenggam Kairo - Ahmad Jamaluddin, RM24.50

Friday, June 25, 2010

Buku-buku Terbaru di Pustaka Iman

1) Indahnya Hidup Bersyariat - Dato' Ismail Kamus, Terbitan Telaga Biru, RM55.00
2) Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an, Juz Amma' - Sayyid Quthb, Terbitan Robbani Press, RM75.00
3) Sirah Rasulullah S.A.W. (Al-Raheeq Al-Makhtum), Terbitan Crescent News - RM60.00
4) Aku & Al-Ikhwan Al-Muslimun - Dr Yusuf Qaradhawi, Terbitan Tarbawi Press RM53.00

Thursday, June 24, 2010

Cinta & Rona Kinanah

Cinta & Rona Kinanah
Terbitan: HR Publishing
Harga: RM19.90

'Cinta & Rona Kinanah' menghimpunkan 16 buah cerpen dan 10 buah puisi Islamik yang dinukilkan oleh 15 orang penulis yang berlatarbelakangkan Pendidikan Islam dari Universiti Al-Azhar As-Syarif di Mesir dan Universiti Mu'tah serta Universiti Jordan di Jordan.

Antologi cerpen dan puisi ini adalah himpunan kisah perjuangan dalam menegakkan kebenaran, fahaman, prinsip dan ketegasan tanpa melupakan elemen kasih dan sayang yang sentiasa menjadi pelentur setiap ketegangan. Isu-isu harian seperti poligami, pergaulan di antara jantina dan sebagainya turut dikisahkan dengan baik dan berpaksi utuh pada syariat Islam.

"Karya mereka rata-rata intim dengan isu semasa dan antarabangsa, berlatarkan dalam dan luar negara, ketara terpelihara moralnya, sarat dengan dakwah menyeru kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar, dan pastinya berdenyut selari dengan nafas islami. Antologi cerpen dan puisi ini adalah bukti kebangkitan para penulis berpendidikan Timur Tengah."

Wednesday, June 23, 2010

Buku-buku Berkaitan Ikhwanul Muslimin

1) Aku & Al Ikhwan Al Muslimun - Dr Yusuf Qaradhawi, RM53.00 (BUKU TERBARU)
2) Ikhwanul Muslimin Yang Saya Kenali - Dr Mahmud Jami', RM28.00
3) Mereka Yang Telah Pergi, Tokoh-Tokoh Pembangun Pergerakan Islam Kontemperer - RM86.00
4) Masyarakat Al-Ikhwan Al-Muslimun - Dr Richard P. Mitchell, RM44.00
5) Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Jilid 1 - Hasan al-Banna, RM33.00
6) Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin, Jilid 2 - Hasan al-Banna, RM33.00
7) Mozaik Syuhada' Ikhwanul Muslimin - Prof.Dr.Yusuf Al-Wa'iy, RM30.00
8) Bersama Kafilah Ikhwan - Abbas As-Siisi, RM80.00

Tuesday, June 22, 2010

Buku-buku Fikrah & Tarbiyyah Terbitan Pustaka Fajar

1) Syarah Usul 20 - Dr Ali Abdul Halim Mahmud, RM18.00
2) Asas-asas Islam - Abu'l A'la Al-Maududi, RM16.00
3) Bahtera Penyelamat Dalam Kehidupan Pendakwah - Fathi Yakan, RM18.00
4) Apa Ertinya Saya Menganut Islam - Fathi Yakan, RM12.00
5) Jalan Dakwah: Antara Qiyadah dan Jundiyah - Mustafa Masyhur, RM12.00
6) Jalan Dakwah: Antara Keaslian dan Penyelewengan - Mustafa Masyhur, RM14.00
7) Manhaj Hidup Muslim - Sayyid Qutb dan Abu'l A'la Al-Maududi, RM16.00
8) Dasar-dasar Ilmu Dakwah Jilid 1 - Abdul Karim Zaidan, RM21.00
9) Dasar-dasar Ilmu Dakwah Jilid 2 - Abdul Karim Zaidan, RM19.00
10) Jundullah, Jihad Fi Sabilillah - Said Hawa, RM15.00
11) Usrah dan Harakah - Yaqub Muhammad Hussin, RM14.00
12) Penjelasan Di Sekitar Risalah Ta'alim - Muhammad Abdullah Al-Khatib, RM29.00

Monday, June 21, 2010

Aminah - Bunga Kaum Quraisy

Aminah - Bunga Kaum Quraisy
Ezee Rahmani
Terbitan: PTS
Harga: RM17.90

Sunday, June 20, 2010

Islam dan Idealisme Zaman Moden

Islam dan Idealisme Zaman Moden
Penulis: Dr. Fadhlullah Jamil
Terbitan: Karisma Publications
Harga: RM28.00

Buku ini merupakan hasil kajian penulis tentang Islam pada zaman moden. Zaman moden yang bermula sekitar tahun 1800 M, umat Islam di seluruh dunia sering dilanda dengan pelbagai ancaman dan konflik. Ancaman dan konflik itu biasanya berkait rapat dengan kegiatan jahat lagi khianat pihak penjajah Barat dan sekutu mereka yang enggan menghormati hak umat Islam untuk mengamalkan cara hidup Islam yang sejati. Akibatnya, pergolakan dan krisis tidak pernah tamat. Dalam hal ini, tumpuan diberi kepada soal ancaman Zionisme, Qadianisme, Sekularisme serta gerakan yang bercorak tentera di wilayah-wilayah kediamanan umat Islam, kekeliruan yang dicetuskan oleh modernisme dan berikutnya tindak balas umat Islam dalam bentuk pan-Islamisme, gerakan Islah dan tajdid, dan intifadah. Bab-bab yang lain ialah mengenai gerakan Muhammadiyah di Indonesia, Pemikiran dan perjuangan Allamah Muhammad Iqbal, Pemikiran Sayyid Ahmad Khan, Pemikiran dan Perjuangan Sayyid Jamaluddin al-Afghani dan kes Intifadah di Palestine.

Saturday, June 19, 2010

Rumah Tangga Nabi Muhammad s.a.w

Rumah Tangga Nabi Muhammad s.a.w
HMH Al Hamid Al Husaini
Pustaka Nasional
Harga: RM80.00

Friday, June 18, 2010

Koleksi Buku Motivasi Karya Amru Khalid

1) Bangkitlah - Amru Khalid, RM26.00
2) Ibadah Sepenuh Hati - Amru Khalid, RM30.00
3) Semulia Akhlak Nabi - Amru Khalid, RM30.00
4) Dari Hati Ke Hati - Amru Khalid, RM34.00
5) Hati Sebening Mata Air - Amru Khalid, RM29.00
6) Menggapai Syurga Dengan Hati - Amru Khalid, RM35.00
7) Berakhlak Seindah Rasulullah - Amru Khalid, RM33.00
8) Jejak Para Khilafah - Amru Khalid, RM25.00
9) Siapa Membeli Syurga - Amru Khalid, RM17.00

Thursday, June 17, 2010

25 Kisah Para Nabi & Rasul

25 Kisah Para Nabi & Rasul
Hj. Abdul Rahman B. Mohd Adil
Terbitan: Pustaka Azhar
Harga: RM32.00

Buku ini menghuraikan secara terperinci tentang kisah Para Nabi dan Rasul Allah yang telah diutus ke bumi ini sebagai alat penyatu umat. Semoga kehadiran buku ini dapat menambah pengetahuan ilmu kita dan meneguhkan iman serta menambah kecintaan kita kepada para Nabi Allah. Amin.

Wednesday, June 16, 2010

Mama, Saya Lapar

Mama, Saya Lapar
Wardina Safiyyah
Terbitan: Alaf 21 Sdn Bhd
Harga: RM19.90

Tuesday, June 15, 2010

Kamus Idris Al-Marbawi (Arab - Melayu)

Kamus Idris Al-Marbawi (Arab - Melayu)
Penulis: Muhammad Idris Abdur Rauf Al Marbawi
Terbitan: Darul Nu'man
Harga: RM35.00

Kamus ini disajikan dalam cara yang menarik dan mudah difahami. Edisi baru ini dengan beberapa pembetulan, pembaharuan kata dan ejaan baru, menurut resolusi seminar warisan kata-kata Melayu anjuran pusat Islam Malaysia. Kamus yang lengkap ini disertakan dengan gambarnya sekali dalam setiap perkataan yang terkandung di dalamnya.

Monday, June 14, 2010

Ensiklopedia Pendidikan Anak Cemerlang

Ensiklopedia Pendidikan Anak Cemerlang
Hamid Ahmad Thahir
Terbitan: Jasmin
Harga: Jilid 1 (RM45.90), Jilid 2 (RM55.90)

Sunday, June 13, 2010

Kemanisan Iman

Kemanisan Iman
Penulis: Dr Yusuf Al-Qaradhawi
Terbitan: JAKIM
Harga: RM25.00

Ayat-Ayat Larangan

Ayat-Ayat Larangan
Terbitan: JAKIM
Harga: RM30.00

Ayat Ayat Suruhan

Ayat Ayat Suruhan
Terbitan: JAKIM
Harga: RM35.00

Saturday, June 12, 2010

Kumpulan Doa dan Zikir Imam Nawawi (Al-Adzkar)


Kumpulan Doa dan Zikir (Al-Adzkar): Buku Panduan Kehidupan Beragama Sehari-hari
Imam Nawawi
Terbitan: Pustaka Nasional (Bahasa Malaysia)
Harga: RM80.00

Friday, June 11, 2010

50 Tokoh Islam Yang Mengubah Dunia

50 Tokoh Islam Yang Mengubah Dunia
Ahmad Amri Zainal Abidin & Nurasyikin Ahmad
Terbitan: PTS
Harga: RM14.90

Dapatkan Koleksi Novel The Missing Piece

The Missing Piece (Bahagian 1 dan 2)
Fatimah Busu
Terbitan: Citra Kurnia
Harga: RM60.00 (Setiap Bahagian)

Thursday, June 10, 2010

Kitab Tauhid

Kitab Tauhid
Syeikh Abdul Majid Az-Zindani
Terbitan: Pustaka Salam
Harga: RM32.00

Tuesday, June 8, 2010

Koleksi Buku Dakwah Untuk Muslimah

1) Menjadi Murabiyah Sukses - Cahyadi Takariawan, RM29.00
2) Jalan Dakwah Muslimah - Ali Abdul Halim Mahmud, RM36.00

Monday, June 7, 2010

70 Wanita Terbilang di Zaman Nabi Muhammad S.A.W.

70 Wanita Terbilang di Zaman Nabi Muhammad S.A.W.
Abu Azka Al Madani & Harun Arrasyid Hj Tuskan
Terbitan: Al-Hidayah
Harga: RM20.00

Sunday, June 6, 2010

Dapatkan Buku Berkenaan Dakwah Fardiyah

1) Bagaimana Menyentuh Hati - Abbas As-Siisi, RM26.00
2) 7 Tahapan Dakwah Fardiyah - Mustafa Masyhur, RM4.50

Friday, June 4, 2010

Hadith 40

Hadith 40
Mustafa Abdul Rahman
Terbitan: Dewan Pustaka Fajar
Harga: RM25.00

Thursday, June 3, 2010

Koleksi Buku Untuk Ibu Mengandung

1) Pedoman Amalan Ibu Mengandung - Nur Asyikin Haithami, RM14.00
2) Fiqh Kehamilan - Dr Adil Yusuf, RM22.50
3) Penjagaan & Kesihatan Wanita Hamil - Haiza Noor & Norizan Abu Samah, RM20.00

Tuesday, June 1, 2010

Koleksi Buku Ustaz Zaharuddin

1) Untukmu Wanita: Soal Jawab Isu-Isu Kontemporari Kaum Wanita yang Harus Diketahui Oleh Semua Wanita, Isteri dan Ibu - Galeri Ilmu, RM21.00
2) Panduan Perbankan Islam: Kontrak & Produk Asas - Telaga Biru, RM20.00
3) Riba dan Isu Kewangan Semasa - Telaga Biru, RM20.00
4) A Comprehensive Prayer Formula - Telaga Biru, RM26.00
5) Formula Solat Sempurna - RM25.90