Tuesday, December 20, 2016

al-Kawakib ad-Durriyah Syarah Mutammimah Al Ajrumiyyah


Kitab al-Kawakib ad-Durriyah Syarah Mutammimah Al Ajrumiyyah (Arab) 
 Penulis: Sheikh Muhammad ibn Ahmad ibn 'Abd al-Bari al-Ahdal 
 Terbitan: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 
 Harga: RM99.00

Monday, December 19, 2016

Kisah Karomah Para Wali Allah


Kisah Karomah Para Wali Allah 
 Penulis: Abul Fida' Abdurraqib bin Ali Al-Ibi 
 Terbitan: Darul Falah 
 Harga: RM60.00 

 Dua ratus tujuh puluh lima kisah para wali sejak zaman Nabi Ibrahim Alaihissalam hingga 1344 Hijriyah yang terkumpul dalam buku ini dapat dikatakan sebagai ensiklopedi kisah para wali. Diawali dengan kisah karomah Sarah istri Ibrahim Alaihissalam, Ashabul Kahfi, Asiyah istri Fir'aun, Masyithah dan bayinya, karomah sahabat Radhiyallahu Anhum, karomah para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama abad kelima terakhir hingga Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullah. 

Penulis, Abul Fida' Abdurraqib bin Ali bin Hasan Al-Ibi, adalah murid Syaikh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Rahimahulla. Yang dalam penulisan buku ini dia hanya mengacu pada akidah Ahlussunnah wal Jama'ah dan menghindari akidah kaum Mu'tazillah yang ekstrem serta kaum sufi yang cenderung berlebih-lebihan. Metode yang menjadi pedomannya dalam menuturkan karomah para wali adalah dalil yang ditunjukkan Al-Qur'an dan As-Sunnah berikut dengan sanad-sanadnya serta atsar-atsar yang shahih. Insya Allah, pembaca budiman memperoleh pelajaran dan manfaat dari buku ini sehingga dapat memperkokoh keimanan, jalan datangnya hidayah dan terbebas dari kesyirikan bernuansa khurafat. 

Tuesday, December 13, 2016

Tanwirul Qulub (Menerangi Qalbu); Manusia Langit, Manusia Bumi


Tanwirul Qulub (Menerangi Qalbu); Manusia Langit, Manusia Bumi 
 Penulis: Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdi 
 Terbitan: Pustaka Hidayah 
 Harga: RM56.00 

 Judul Asli : Tanwir al-Qulub fi Muamalah Allam al-Ghuyub

Makrifat Cinta


Makrifat Cinta 
 Penulis: Candra Malik 
 Terbitan: Noura Books 
 Harga: RM40.00 

 Manusia sempurna berperilaku dengan sifat-sifat Tuhan, karena manusia memiliki sifat-sifat Tuhan. Mereka senantiasa rindu bersatu kembali dengan Sang Pencipta. Untuk bersatu dengan Tuhan, yang merupakan kekasihnya, guru sufi mengajarkan agar meninggalkan kesenangan duniawi, yang bisa memerangkap manusia dalam kehidupan tanpa makna. Selanjutnya, memperbanyak amalan syariah, untuk mengerti hakikat, dan akhirnya mencapai makrifat, yang menjadi tujuan. Chandra Malik melalui buku ini mencoba menjabarkan relasi manusia-Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana, namun tak mengurangi kedalaman isinya, para pembaca dibimbing memasuki relung-relung alam ruhani yang mampu mencerahkan kehidupan spiritual.

Monday, December 5, 2016

Pesan-Pesan Agung Para Kekasih Allah


Pesan-Pesan Agung Para Kekasih Allah 
 Penulis: Furqan Al-Azizi 
 Terbitan: Diva Press 
 Harga: RM34.00 

 Buku ini berusaha mendeskripsikan biografi dan nasihat tiga ulama besar, iaitu Jalaluddin Rumi, Al-Ghazali, dan Syekh Abdul Qadir al-Jailani.