Thursday, March 31, 2016

Surat-Surat Cinta Kekasih Allah


Surat-Surat Cinta Kekasih Allah 
 Penulis: Syekh Abdul Qadir al-Jailani 
 Terbitan: Zaman 
 Harga: RM24.00 

 Ini adalah lima belas surat yang ditulis oleh Wali Quthb al-Ghawts Syekh Abdul Qadir al-Jailani - semoga Allah menyucikan jiwanya. Semua surat yang menggunakan berbagai alegoris, perumpamaan, dan kutipan ini mengandung inti kebijaksanaan dan nasihat dengan makna yang sangat dalam. 

Disampaikan dalam ungkapan-ungkapan yang menyentuh ruhani, surat-surat itu menggambarkan pengalaman spiritual yang diraih melalui perjuangan melawan nafsu dan keteguhan menjalankan ketaatan kepada Allah. Hampir setiap kalimat diikuti ayat Al- Quran yang berkaitan dengannya. Semua surat ini juga menyingkapkan rahasia-rahasia Ilahi yang menakjubkan, dan menyampaikan nasihat berharga kepada kaum mukmin tentang tarekat yang benar.

Tuesday, March 29, 2016

Kitab Al-Adab


Kitab Al-Adab
 Terbitan: Pustaka Salam 
 Harga: RM20.00 

 Kitab Al-Adab ini merupakan himpunan hadith-hadith yang menerangkan adab dalam Islam, lantas menjadi huraian berkenaan akhlaq Islami yang luhur. Kitab ini dihuraikan bersama dalil Al-Qur’an & hadith, membicarakan kepada kita seperti apa sebenarnya akhlaq kekasih kita, Saidina Muhammad Rasulullah s.a.w.

Tafsir Ibnu Katsir versi Arab


Tafsir Ibnu Katsir versi Arab (4 Jilid) 
 Penulis: Imam Ibnu Katsir 
Terbitan: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut
Harga: RM250

Monday, March 28, 2016

Al-Quran Al-Karim & Terjemahan Al-Ghufran Dengan Panduan Waqaf & Ibtida' Beserta Asbabun Nuzul & Hadith


Al-Quran Al-Karim & Terjemahan Al-Ghufran Dengan Panduan Waqaf & Ibtida' Beserta Asbabun Nuzul & Hadith 
 Terbitan: Telaga Biru 
 Harga: RM80.00 
 Pilihan Warna: Biru, Oren, Hijau, Ungu 

 Al-Quran Al-Karim & Terjemahaan Al-Ghufran dengan Panduan Waqaf & Ibtida' yang pertama diterbitkan. Dilengkapi dengan nota kaki bagi menjelaskan makna-makna kalimah yang kabur dan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan yang lebih mendalam. Bertematik untuk membantu pemahaman ayat mengikut tajuk. Terjemahan kontemporari untuk pelbagai generasi. Keluaran eksklusif dengan adanya warna-warna yang menarik. Sesuai dijadikan hadiah kepada suami isteri, ibu ayah dan sahabat handai.

Berguru Kepada Allah


Berguru Kepada Allah 
 Penulis: Abu Sangkan 
 Harga: RM55.00 

 Ada banyak sekali pertanyaan pada diri kita. Sebagian dari pertanyaan ini mungkin kelihatan mudah dan jelas sekali bagi kelompok orang dan dapat dijawab dengan mudah. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hukum (fiqh) serta ilmu pengetahuan, jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat, yang membuat kita menjadi jelas dan tidak ragu-ragu lagi atas kebenaran yang diberikan. Namun masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya amat mendasar, tetapi tidak pernah mendapat jawaban yang konkret, antara lain adalah : 

 Apakah ada shalat khusyu' itu ? Mugkinkah orang awam bisa melakukannya ? Bagaimana Allah menjawab setiap doa ? Mengapa perbuatan jahat lebih mudah dilakukan sedangkan perbuatan baik memerlukan upaya yang besar untuk melaksanakannya ? 

 Barangkali kita sudah mendengar dan memperoleh jawaban untuk hal-hal tersebut. Tetapi karena jawaban tersebut tidak diberikan bersamaan rasanya (Dzauq), maka penjelasan itu hanyalah sebuah impian yang tidak pernah kunjung dirasakan dan akhirnya menganggap khusyu' itu hanyalah milik para wali dan para Nabi yang terdahulu, lalu kita menempatkan diri menjadi orang awam selamanya. 

Mungkin sebagian dari kita sulit untuk mempercayai bahwa jawaban atas pertanyaan itu bisa terjadi dan dirasakan oleh kita secara langsung, yaitu merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak kita, sebagaimana Sabda Rasulullah : An ta'budallaha ka annaka tarahu fainlam takun tarahu fainnahu yaraka (Engkau menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya, apabila tidak mampu melihat-Nya sadari bahwa Dia selalu melihat engkau).

Saturday, March 26, 2016

Kaedah Merawat Susuk


Kaedah Merawat Santau 
 Penulis: Dato’ Dr. Haron Din, Mokhtar Kassan 
 Terbitan: PTS 
 Harga: RM15.00

Wednesday, March 16, 2016

Al Quran Per Kata Kaedah Berwarna Al-Andalus


Al Quran Per Kata Kaedah Berwarna Al-Andalus 
 Terbitan: Karya Bestari 
 Harga: RM90.00 
Pilihan Warna: Biru, Merah, Hijau, Kuning

 Al-Quran Terjemahan Per Kata Berwarna yang tidak terpisah pada ayat dan lebih mudah dibaca. Kaedah Belajar Terjemahan Per Kata dengan cara diwarnakan setiap perkataan atau kalimah pada ayat-ayat Al Quran dalam Bahasa Arab dan Bahasa Malaysia.  

Dilengkapi dengan Asbabunuzul, Hadis Sahih, Riyadhus Salihin dan Kamus Bahasa Al Quran yang semakin menambah nilai produk ini.

Recep Tayyip Erdogan


Recep Tayyip Erdogan 
 Penulis: Syarif Taghian 
 Terbitan: Alam Raya 
 Harga: RM35.00 

 Recep Tayyip Erdogan adalah ahli politik yang digelar "Bilal Istabul Penakluk Sekularisme Turki". Erdogan mampu mengembalikan masa keemasan Turki, dimana jauh sebelumnya digelapkan oleh raksasa sekularisme dan kekuasaan diktator, yang memandulkan "cahaya Islam" dengan menjerumuskan negeri yang indah ke alam kemunduran.

Kitab 'Al Fathur Rabbani Wal Faidhur Rahmani'


Kitab 'Al Fathur Rabbani Wal Faidhur Rahmani' 
 Penulis: Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani 
 Terbitan: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 
 Harga: RM55.00

I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah


I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah 
 Penulis: KH. Siradjuddin Abbas 
 Terbitan: Pustaka Tarbiyah Baru 
 Harga: RM30.00 

 Buku ini ditulis dengan tujuan membuka pintu hati para pembaca untuk mengetahui dan memahami Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah. Pembahasan buku ini tidak terbatas sekitar faham Ahlussunnah wal Jama'ah saja, tapi juga dibahas aliran-aliran/firqah-firqah lain seperti faham: Syi'ah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Najariyah, Musyabbihah, Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah, Wahabiyah, Bahaiyah, dan Ahmadiyah dibahas seluas-luasnya dengan satu tujuan menghilangkan kesimpang-siuran faham yang beredar di masyarakat/umat islam selama ini. Dengan membaca buku ini, masyarakat/umat Islam akan tahu perbedaan dan pertentangan antara firqah-firqah tersebut di atas dengan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah.

Berada di Taman Surga bersama Cucu Sang Nabi


Berada di Taman Surga bersama Cucu Sang Nabi ﷺ: Pemikiran dan Kumpulan Ceramah Tokoh Ulama Panutan Dunia Ahlus Sunnah Wal Jama'ah 
 Penulis: Tim Pustaka Basma 
 Terbitan: Pustaka Basma 
 Harga: RM25.00 

 Buku ini berisi beberapa nasehat dan ceramah Al Imam al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf, al Habib Zein bin Ibrahim bin Sumaith, al Habib Salim bin Abdullah asy Syathiri, as Sayyid Muhammad bin Alwi al Maliki al Hasani, al Habib Umar bin Hafidz, al Habib Ali bin Ali Zainal Abidin al Jufri, dalam serangkaian dakwah mereka, baik di Indonesia mahupun di beberapa negara lain

Tuesday, March 15, 2016

Duratun Nasihin Mutiara Mubaligh


Duratun Nasihin Mutiara Mubaligh 
 Penulis: Usman Alkhaibawi 
 Terbitan: Victory Agencie 
 Harga: RM45.00 

 Buku ini mengandungi berbagai petunjuk dan garis panduan dalam berbagai aspek meliputi hukum hakam Islam yang perlu dipelajari setiap Muslim. Pengarang menghurai dengan penuh teliti dalam sesuatu bidang hukum dengan bahasa yang mudah difahami. Durratun Nasihin mengandungi tujuh puluh lima bab, bermula dari awal pengajian Al-Quran sehinggalah kepada bab hari kiamat dan sebagainya. 

 Buku ini amat sesuai untuk penuntut-penuntut pengajian tinggi dan juga rujukan masyarakat umum. Mudah-mudahan ia dapat menjurus kita ke arah sistem hidup Muslim yang berilmu dan mendapat keredhaan Allah, InsyaAllah.

Jalan Orang Bijak


Jalan Orang Bijak (Adab Berinteraksi Dengan Allah Dan Sesama) 
 Penulis: Imam Al Ghazali 
 Terbitan: Zaman 
 Harga: RM38.00 

 “Sungguh, segala perbuatan tergantung niatnya.” Demikian sebuah bunyi hadis terkenal. Niat adalah persoalan hati; lurus atau menyimpang suatu niat tergantung pada kemampuan si pelaku dalam mengendalikan hati. Maka, salah satu modal penting untuk beramal adalah mengetahui cara menguasai hati dan mengenali segala hal yang dapat menyimpangkannya. 

 Namun, niat yang lurus saja belum cukup. Kesesuaian pelaksanaan sebuah amal dengan tuntunan agama juga menentukan sah-tidak sah amal tersebut. 

 Buku ini menyoroti kedua aspek amal tersebut. Di samping memberikan panduan agar niat tetap berada pada relnya, Imam al-Ghazali juga menguraikan secara terperinci berbagai adab yang harus diperhatikan dan diamalkan dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, baik dalam beribadah kepada Allah maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Pada banyak tempat, Sang Hujjatul Islam ini menyertakan doa-doa yang penting dibaca.

Pengantar Usul Fiqh


Pengantar Usul Fiqh 
Penulis: Ustaz Abdul Latif Muda & Ustazah Rosmawati Ali @ Mat Zin 
Terbitan: Pustaka Salam 
Harga: RM25.00

Monday, March 14, 2016

Kitab Fadilat Amal


Kitab Fadilat Amal 
 Penulis: Syaikh ul-Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi 
 Terbitan: Maktabah Ilmiah 
 Harga: RM35.00 

 Kitab Fadhail 'Amal (Fadilat Amal) merupakan hasil karangan Sheikh Maulana Zakariya yang terkenal, ia adalah himpunan hadis-hadis. Ruang lingkup perbicaraannya merangkumi tujuh bahagian iaitu: 
a. Kisah-Kisah Para Sahabat 
 b. Fadhilat Al-Qur'an 
 c. Fadhilat Solat 
 d. Fadhilat Zikir 
 e. Fadhilat Tabligh 
 f. Kemunduran Umat Dan Penyelesaiannya 
 g. Fadhilat Ramadhan 

 Kitab ini juga merupakan salah satu kitab bacaan dan rujukan yang digunakan oleh Jemaah Tabligh.

Jejak Sahabat: Kisah Agung 31 Sahabat Rasulullah S.A.W. Pembuka Mesir


Jejak Sahabat: Kisah Agung 31 Sahabat Rasulullah S.A.W. Pembuka Mesir 
 Penulis: Ustaz Mohd Nasuha Ismail Al-Azhariy 
 Terbitan: Galeri Ilmu 
 Harga: RM33.00 

 Kisah para Sahabat Rasulullah SAW yang membuka Kota Mesir (Negara Mesir). Padat dengan kajian yang mendalam tentang permulaan sejarah Mesir dan kegemilangannya. Antara nama para Sahabat yang terdapat dalam buku ini: Umar al-Khattab al-Farruq. Amru bin al-As. Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Abu Basrah al-Ghifari Ubadah bin as-Somit. Al-Qa’qa’ bin Amru at-Tamimi Sariah al-Jabal Al-Miqdad bin al-Aswad. Abu Darda’, dan ramai lagi. 

 Disertakan koleksi gambar istimewa tempat bersejarah para Sahabat dan barang-barang peninggalan RASULULLAH SAW yang berada di Mesir.

Wednesday, March 9, 2016

Ayat-Ayat Cinta 2


Ayat-Ayat Cinta 2 
 Penulis: Habiburrahman El-Shirazy 
 Terbitan: Republika 
 Harga: RM60.00

Menyatu Diri Dengan Ilahi: Makrifat Ruhani Syaikh Abdul Al-Qadir Al Jailani


Menyatu Diri Dengan Ilahi: Makrifat Ruhani Syaikh Abdul Al-Qadir Al Jailani 
 Penulis: K. H. Muhammad Sholikhin 
 Terbitan: Narasi 
 Harga: RM90.00 

 Menyatu diri dengan Ilahi : makrifat ruhani Syaikh 'Abd al-Qadir al-Jailani, dan perspektifnya terhadap paham Manunggaling Kawula Gusti : dilengkapi dengan panduan dan metode lengkap dzikir, khalwat, meditasi menggapai kebersamaan dengan Allah (menyatu diri dengan Ilahi), ritual mistik, doa, dan wirid istimewa Syaikh 'Abdul Qadir al-Jailani

Tuesday, March 8, 2016

Rahasia Shalat Orang-Orang Makrifat


Rahasia Shalat Orang-Orang Makrifat 
 Penulis: Imam Ghazali 
 Terbitan: Mitra Press 
 Harga: RM20.00 

 Bagi orang makrifat, shalat merupakan media komunikasi langsung antara sang hamba dengan Tuhannya. Ketika shalat, ia bisa merasakan lezatnya munajat, bermesraan dengan sang kekasih (ALLAH) dan merasa tenteram di sisi-NYA. Dia bisa mengaplikasikan nilai-nilai dalam kehidupan nyata. 

 Buku ini akan menjelaskan bagaimana shalat yang dikerjakan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabatnya dan diikuti oleh orang-orang makrifat.

Minhajul 'Abidin (Jawi)


Minhajul 'Abidin (Jawi) 
 Penulis: Imam Al-Ghazali 
 Terbitan: Pustaka Darul Iman 
 Harga: RM38.00

Monday, March 7, 2016

Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu


Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (10 Jilid) 
 Penulis: Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili 
 Terbitan: Darul Fikir 
 Harga: RM850.00

Sunday, March 6, 2016

Misteri Keajaiban Alam Ciptaan Tuhan: Tumbuhan Penyembuh Penyakit


Misteri Keajaiban Alam Ciptaan Tuhan: Tumbuhan Penyembuh Penyakit 
 Penulis: Syed Mahadzir Syed Ibrahim 
 Terbitan: Green Dome 
 Harga: RM28.00 

 Buku MISTERI KEAJAIBAN ALAM CIPTAAN TUHAN: TUMBUHAN PENYEMBUH PENYAKIT ini diterbitkan bertujuan untuk mengajak para pembaca supaya melihat kembali tumbuhan yang tumbuh subur di sekitar kita, yang mempunyai banyak khasiat perubatan serta boleh digunakan terutama sebagai bahan perubatan alternatif. Buku ini memaparkan pelbagai spesies tumbuhan hijau yang ada di sekitar kita yang boleh digunakan untuk tujukan perubatan sekiranya perlu. 

Sesungguhnya, benarlah kalam Allah swt bahawa tumbuhan itu diciptakan untuk manusia memanfaatkannya. Melalui tumbuhan, terselit rahsia-rahsia kebesaran Allah swt dan ada nilai perubatan yang dapat membantu kehidupan manusia. Semoga buku ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca dalam menjalani hidup seharian. Tumbuhan adalah sahabat manusia yang manfaatnya telah dijadikan oleh Allah swt juga untuk kepentingan manusia.

Thursday, March 3, 2016

Syarah Shahih Al-Bukhari (10 Jilid)


Syarah Shahih Al-Bukhari (10 Jilid) 
 Penulis: Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin 
 Terbitan: Darus Sunnah 
 Harga: RM1300.00 

Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sitematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab Shahih Al-Bukhari yang ma’ruf di kalangan umat Islam, Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al –Misri (w 852 H). 

 Semoga dengan ini semua dapat menambah wawasan umat muslim dalam mempelajari, memahami serta dapat mengamalkan hadits-hadits Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari.

Tuesday, March 1, 2016

Qut Al-Qulub - Santapan Kalbu Bermu'amalah Dengan Kekasih (Allah)


Qut Al-Qulub - Santapan Kalbu Bermu'amalah Dengan Kekasih (Allah) - 3 Jilid 
 Penulis: Syeikh Abu Talib Al-Makki Muhammad bin Ali bin Athiyyah 
 Terbitan: Al-Hidayah 
 Harga: RM185.00 

 Kitab 'AI-Qut' ini merupakan kitab tasawwuf dan sebuah tulisan yang padat dengan petua dan nasihat kehidupan. Bicara ilmunya dimulakan tentang hati dan keikhlasan niat. Seterusnya perbahasan dibuka dengan lebih jauh dan mendalam, membicarakan tentang maqam atau kedudukan mereka yang soleh serta keadaan atau berkenaan orang yang bertakwa, ikhlas dan para ahli ibadah. Intipati bicara tentang hati ialah dengan membuang jauh rasa dengki dan iri hati dari hati yang lemah dan tidak dapat menerima kritikan. Hati yang, lemah juga boleh menyebab keburukan malah mampu menjatuhkan seseorang, ke jurang kehinaan. Lebih kronik lagi, sekiranya hati sebegini mampu mengubah perbahasan atau perbincangan menjadi kebohongan dan sikap melampau. 

`Al-Qut' adalah sebuah khazanah ilmu yang tidak ternilai harganya. Ini kerana ia adalah salah situ sumber rujukan mempunyai nilai ilmu yang tinggi bagi, seorang muslim. Penjelasan dan pencerahan dihujah serta diulaskan adalah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah telah memantapkan lagi huraian ilmunya. Semoga mutiara-mutiara ilmu yang tercatat di dalam kitab akan menghiasi kehidupan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla.

Belajar Bertasawuf


Belajar Bertasawuf 
 Penulis: Syekh Javad Nurbakhsy 
 Terbitan: Zaman 
 Harga: RM24.00 

 Tasawuf adalah mazhab pengalaman dan bukan kajian spiritual; dan seorang sufi itu “menjadi”, bukan sekadar “membaca”. Menjadi sufi berarti melakukan perjalanan dan menyaksikan, bukan cuma duduk dan berbincang. 

Tasawuf mengajarkan kita untuk menggunakan tugas dan pengalaman kita sebagai bagian dari perjalanan rohani kita, bukan menjadikan pekerjaan duniawi sebagai penghalang bagi kegiatan rohani kita. Guru sufi kerap bertutur, “Sibukkan tanganmu dengan pekerjaan duniawi dan sibukkan hatimu dengan Allah.” 

Buku kecil tapi bergizi ini sengaja dirancang sebagai pegangan bagi siapa pun yang hendak menempuh perjalanan rohani menuju Tuhan Yang Mahabenar dan Mahadamai. Pelbagai amalan tasawuf seperti zikir, tafakur, muraqabah, muhasabah, dan wirid diulas secara ringkas dan lugas sehingga mudah dicerna dan dipraktikkan.

Terjemahan Hadis Shahih Bukhari


Terjemahan Hadis Shahih Bukhari 
 Terbitan: KBC 
Harga: RM50.00

Al-Hikam


Al-Hikam 
 Penulis: Ibnu Atha`illah Al-Iskandari 
 Terbitan: Turos 
 Harga: RM88.00 

 Inilah mahkota sastra kaum sufi, sebuah kitab rujukan utama soal tasawuf di dunia Islam yang memang tidak ringan untuk dipahami, namun terlalu sayang jika tidak diselami. Meskipun kitab ini banyak diterjemahkan dalam berbagai versi, tetap saja kitab ini selalu dicari-cari orang. 

 Apa Saja Kelebihan Buku ini? 
• Terlengkap yang pernah diterbitkan. 
• Terdiri atas dua buku dalam satu kemasan sesuai aslinya. 
• Diulas secara mendalam oleh seorang ulama al-Azhar, Mesir, yang tidak diragukan lagi kepakarannya (Syekh Abdullah asy-Syarqawi al-Khalwati). 
• Dilengkapi teks Arab bait-bait hikmah karya Ibnu Atha’illah berikut terjemahannya. 
• Dilengkapi surat-surat dan doa-doa Ibnu Atha’illah. 

 Ibarat hidup di alam yang gersang, buku ini seperti setetes air yang akan memuaskan dahaga spiritual manusia modern.