Monday, October 24, 2016

Biografi Agung Dr. Yusuf al-Qaradhawi


Biografi Agung Dr. Yusuf al-Qaradhawi  
Penulis: Prof Madya Dr Mohamed Kamil Abdul Majid 
 Terbitan: Karya Bestari 
 Harga: RM27.00 

Al-Qaradawi berfikiran objektif. Karya-karya beliau dalam bidang keislaman boleh dianggap sebuah ensiklopedia lengkap, seperti al-Ghazzali adalah tokoh ensiklopedia pada zamannya. Oleh sebab itulah, ada peminat dan murid-muridnya yang memberikan gelaran“al-Imam” pada Yusuf al-Qaradawi, dengan panggilan Imam Yusuf al-Qaradawi. Kelahiran seorang tokoh besar seperti al-Qaradawi yang dianugerahkan Allah dengan ingatan yang kuat, akal yang pintar, hati yang bersih serta dibantu pula dengan senarai guru-guru yang hebat. Dialah Dr Yusuf al-Qaradawi sang murabbizaman yang sentiasa dinantikan pandangannya dalam semua aspek permasalahan.

Rasulullah & Science (Ilmu, Belajar & Pengajaran dari sudut pandang Rasulullah)


Rasulullah & Science (Ilmu, Belajar & Pengajaran dari sudut pandang Rasulullah) 
Penulis: Dr. Yusuf al-Qardhawi 
Terbitan: Firdauss Pressindo 
Harga: RM40.00 

Buku ini memberi kita wacana, bagaimana seorang muslim menjadi murid sepanjang hayat yang pada gilirannya, ia juga dituntut menyebarkan apa yang ia pelajari, dan menjadikannya bermanfaat. 

Seorang muslim, selalu didorong untuk senantiasa menuntut ilmu, tanpa memandang status sosial dan jenis kelamin. Sebagai seorang khalifah di muka bumi, manusia tidak hanya didorong untuk selalu berdzikir (ingat), tetapi juga untuk berfikir & mempelajari segala ciptaan-Nya sudah selayaknya kita mengatakan, seperti apa yang tertulis dalam Al-Qur'an. "Ya Tuhan Kami, tiadalah engkau ciptakan ini dengan sia-sia" (Qur'an, Al Imron: 191)

Monday, October 10, 2016

Mauizhah Hasanah: Malam Pertama Di Barzakh


Mauizhah Hasanah: Malam Pertama Di Barzakh 
 Penulis: Ustaz Ahmad Dusuki Abd Rani 
 Terbitan: Galeri Ilmu 
 Harga: RM28.00 

 Pengakhiran bagi setiap kehidupan adalah kematian. Kematian yang Husnul Khatimah menjadi idaman setiap orang beriman. Pun begitu, hakikat akhir kehidupan tidak terhenti di situ. Liku-liku perjalanan yang bakal kita tempuhi setelah itu adalah lebih mencabar dan masih panjang. 

 Buku ini membicarakan tentang kehidupan selepas kematian yang jarang manusia mahu mengambil tahu tentangnya. Sedangkan alam barzakh itu, seandainya manusia tahu realitinya yang sebenar, pasti dia akan mengabaikan dunianya. Malah menumpukan seluruh hayat untuk mempersiapkan bekalan menghadapi alam barzakh. Membacanya bukan untuk menambah takut, tetapi menambah ilmu dan takwa supaya giat menyiapkan bekalan kerana kita semua pasti akan menghadapi malam pertama di barzakh.

Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafi`i


Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafi`i 
 Penulis: Dr Mustafa Al-Khin, Dr Mustafa al-Bugha & Ali Asy-Syarbaji. 
Penterjemah: Dr Zulkifli bin Mohamad al-Bakri 
 Harga: RM229.00 (1 set 4 jilid)

Monday, October 3, 2016

BACAAN AL-FATIHAH YANG SEMPURNA


BACAAN AL-FATIHAH YANG SEMPURNA
 Penulis: Ustaz Mohd Hazri Hashim Al-Bindany
 Terbitan: Galeri Ilmu
 Harga: RM16.00 

 Lengkap dan berwarna. Buku BACAAN AL-FATIHAH YANG SEMPURNA ini disusun dengan bahasa yang mudah berserta penerangan hukum tajwid dan penjelasan istilah agar dapat memberi kefahaman kepada pembaca bagi mempelajari dan memperbaiki bacaan Al-Fatihah. 

 Antara isi kandungan dalam buku ini: 
 * Kemuliaan surah Al-Fatihah. 
 * Hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Fatihah.  
* Waqaf dan ibtida’ dalam pembacaan Al-Fatihah. 
 * Kesalahan yang sering dilakukan dalam bacaan Al-Fatihah. 
* Panduan ringkas tahsin qiraah Al-Fatihah. 
 * BACAAN BONUS: Qiraat ‘Ashim riwayat Hafsh.

Mukhtasar Shahih Muslim


Mukhtasar Shahih Muslim 
 Penulis: Imam Al-Mundziri 
 Terbitan: Ummul Qura 
 Harga: RM80.00 

“Para ulama sepakat atas kebesarannya (Imam Muslim), keimanan, ketinggian martabat, kecerdasan, dan kepeloporannya dalam dunia hadits.” (Imam An-Nawawi) 

 Imam Muslim adalah seorang ahli hadits yang diakui kredibilitasnya. Bersama dengan kitab Al-Jami’ Ash-Shahih karya Imam Al-Bukhari, kitab Shahih beliau sering dianggap sebagai rujukan kedua di dalam Islam setelah Al-Qur’an. Kitab Shahih Muslim merupakan hasil penyaringan dari sekitar 300 ribuan hadits. Bahkan, Ahmad bin Salamah, salah seorang murid Imam Muslim, memberikan testimoni, “Saya menulis kitab Shahih ini bersama Imam Muslim selama 15 tahun.” Jadi, tidak mengherankan jika kitab tersebut menjadi sumber inspirasi yang penuh berkah sebagai buah keseriusan dan kesalehan penulisnya. 

 Ringkasan Shahih Muslim yang ada di hadapan pembaca ini merupakan salah satu buah inspirasi tersebut. Kitab ini dianggap sebagai salah satu masterpiece dari imam hadits besar, yaitu Imam Al-Mundziri, yang juga dikenal sebagai penulis kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Kitab ringkasan ini sudah teruji selama berabad-abad sebagai diktat pengajaran sehingga begitu menarik perhatian para ahli hadits. Tak ketinggalan di antaranya adalah Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang secara khusus mentahqiq kitab ini. 

 Sistematika penulisan buku ini tetap mempertahankan tradisi penulisan kitab Sunan, yaitu dengan membagi tema pembahasan ke dalam sejumlah bab pembahasan, seperti iman, wudhu, mandi, shalat, zakat, puasa, iktikaf, haji, nikah, jual-beli, waris, wakaf, sumpah, dan nazar. Juga, bab terkait sejumlah ayat dan surah dalam Al-Qur’an, mulai dari surah Al-Baqarah hingga surah An-Nashr. 

 Jika dibandingkan kitab induknya—Shahih Muslim—kitab ini lebih ringkas dan lebih mudah dirujuk sehingga memudahkan para penuntut ilmu. Dari sekitar empat ribuan hadits yang termuat dalam kitab Shahih Muslim, oleh Imam Al-Mundziri dipetik intisari oleh penyusunnya hingga tinggal 2.179 hadits dengan sanad rawi yang sudah diringkas.