Monday, August 31, 2015

Pandangan Islam Tentang Yakjuj Dan Makjuj Dalam Dunia Moden


Pandangan Islam Tentang Yakjuj Dan Makjuj Dalam Dunia Moden 
Penulis: Syeikh Imran N. Hosein 
 Harga: RM60.00

Sunday, August 30, 2015

Sunan Kalijaga: Mistik dan Makrifat


Sunan Kalijaga: Mistik dan Makrifat 
 Penulis: Achmad Chodjim 
 Terbitan: Bentara Aksara Cahaya 
 Harga: RM56.00 

 Banyak buku mengungkapkan kisah Sunan Kalijaga. Sebatas kisah hidupnya belaka. Buku yang ada di hadapan Anda ini tidak bertutur kata tentang kisah Sunan Kalijaga. Meski kisahnya banyak diketahui orang, tapi tak banyak orang yang tahu tentang ajaran yang dibawanya. Nah, yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah kupasan tentang ajaran dan kearifannya. Anda akan tahu bahwa banyak praktik-praktik agama Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, berasal dari Sunan Kalijaga. 

 Syariat, tarekat, dan hakikat dirajut menjadi satu. Dirajut menjadi makrifat dalam bentuk mistik Jawa. Sehingga agama tidak sekadar menjadi formalitas kehidupan. Tapi menjadi bagian kehidupan itu sendiri. Mistik dan makrifat yang umumnya dipandang sebagai klenik [dalam pengertian negatif], oleh Sunan diolah menjadi ajaran yang bermakna bagi kehidupan. Selamatan pun tak ketinggalan. Jika selama ini selamatan hanyalah tradisi yang tidak diketahui maksudnya, maka dalam buku ini makna dari selamatan sehari hingga seribu hari itu disajikan dengan bahasa yang sederhana. Karena hakikat kebenaran itu satu. Maka, dengan satu ikatan yang benar, yang juga disebut tauhid, itulah seseorang menghadap ke Hadirat Tuhannya.

Tuesday, August 25, 2015

Syarah Safinatun Naja


Syarah Safinatun Naja 
 Penulis: Syeikh Salim Sumair al-Hadrami asy-Syafi'i 
 Penyusun: Ustaz Muhadir Haji Joll 
 Terbitan: Galeri Ilmu 
 Harga: RM40.00 

 Kitab turats feqah Mazhab Syafi'i berbahasa Arab yang terkenal karya Syeikh Salim Sumair al-Hadrami asy-Syafi'i ini diterjemah dan disyarahkan semula dengan bahasa yang lebih moden tanpa menghilangkan keaslian maksud asal kitab. 
* Bersuci 
* Solat 
* Pengurusan Jenazah 
* Puasa 
* Zakat 
* Haji dan Umrah 
* Sembelihan

Tafsir Al-Azhar Jilid 1


Tafsir Al-Azhar Jilid 1 
 Penulis: Prof. Dr. Hamka 
 Terbitan: PTS 
 Harga: RM90.00 

 Tasfsir Al-Azhar adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA telah menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini, antaranya metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi'in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. 

 Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan syair, dan menganalisis dengan kemampuan sendiri dengan pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab. Tafsir Al-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik, dan menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera, dan psikologi.

Kenal Untuk Cinta: Biografi Lengkap Rasulullah SAW


Kenal Untuk Cinta: Biografi Lengkap Rasulullah SAW 
 Penulis: Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki 
Penterjemah: Ustaz Muhadir Haji Joll 
 Terbitan: Galeri Ilmu 
 Harga: RM50.00 

 KENAL UNTUK CINTA: BIOGRAFI LENGKAP RASULULLAH SAW yang diterjemah dan dikemaskini daripada karya asal Tarikh al-Hawadits wa al-Ahwal an-Nabawiyyah. Lengkap berwarna berserta gambar-gambar yang menarik bagi mengetengahkan serba-serbi maklumat tentang keperibadian dan kronologi perjalanan kehidupan Baginda Rasulullah SAW. Pembaca akan dapat 'melihat' kehidupan sebenar Baginda sejak awal kelahiran sehingga kewafatannya. Buku ini penting agar setiap pembaca dapat mengenali lebih rapat dengan Baginda dan menamba rasa cinta terhadapnya.

Monday, August 24, 2015

Ada Iman, Baru Syok, Ada Fight ~ Adam Corrie


Ada Iman, Baru Syok, Ada Fight 
 Penulis: Adam Corrie 
 Terbitan: PTS 
 Harga: RM20.00 

 "Saya masih baru dalam Islam, setiap orang ada khilaf masing-masing dalam bab kehidupan dan agama. Kalau saya silap tegurlah saya dengan cara yang berhikmah." Adam Corrie

Friday, August 14, 2015

Himpunan Qasidah Malam Cinta Rasul


Himpunan Qasidah Malam Cinta Rasul 
 Terbitan: Inteam 
 Harga: RM7.00 

Buku ini menghimpunkan qasidah-qasidah yang lazim dibawakan dalam majlis-majlis Malam Cinta Rasul di seluruh negara.

Tuesday, August 4, 2015

Angkatan Baru


Angkatan Baru 
 Penulis: Prof Dr Hamka 
 Terbitan: Pustaka Dini 
 Harga: RM10.00 

 ".... Pintu sengsara hanya yang akan adinda tempuh, kalau kekanda yang diturutkan. Adinda perlu gelang emas, perlu dukuh berlian, padahal sedangkan kilat kaca tak ada kanda menyimpannya. Tak usah kekanda berminyak air di hadapan adinda. Jika sentana pemuda-pemuda lain, dipakainya pakaian yang baru, walaupun pakaian yang dipinjamnya, ketika akan ziarah kerumah tunanganya, ketika dipanggil makan di bulan hari raya atau dipermanis-manisnya badan supaya kelihatan oleh mertuanya. Padahal kelak setelah bergaul, rahsia itu akan terbuka juga. Tetapi kekanda memilih sikap lain..."

The Amazing: Ensiklopedia Wasiat-Wasiat Rasulullah S.A.W


The Amazing: Ensiklopedia Wasiat-Wasiat Rasulullah S.A.W 
Penulis: Dr Muhammad Bakar Ismail 
 Terbitan: Ibnu Katsir 
 Harga: RM150.00

Syamail Rasulullah S.A.W: Cahaya di Atas Cahaya


Syamail Rasulullah S.A.W: Cahaya di Atas Cahaya 
 Penyusun: Tuan Guru Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam 
 Terbitan: Galeri Ilmu 
 Harga: RM15.00 

 Cuplikan bab penting dan istimewa tentang kesempurnaan kehidupan dan keperibadian Baginda Nabi SAW daripada kitab Sairus Salikin karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani rahimahullah Taala yang disempurnakan oleh Syeikh Ahmad Fahmi Zamzam. Mengandungi 12 Fasal (BAB) yang menyentuh secara terperinci dan mendalam tentang Rasulullah SAW melalui periwayatan Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali rahimahullah Taala. Sesuai untuk semua peringkat pembaca dalam menambah kecintaan terhadap Baginda.