Tuesday, March 28, 2017

Sufi Sejati


Sufi Sejati 
 Penulis: Imam Abu Al-Qasim Al-Qusyairi 
 Terbitan: Pustaka Jiwa 
 Harga: RM55.00 

 Terjemahan Risalah Al-Qusyairiyah

Monday, March 27, 2017

Kitab Ar-Ruh


Kitab Ar-Ruh (Arab) 
 Penulis: Ibnu Qayyim Jauziyah 
 Terbitan: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 
 Harga: RM40.00

Thursday, March 16, 2017

Kahwin Muda Ke Arah Mencari Reda-Nya


Kahwin Muda Ke Arah Mencari Reda-Nya 
 Penulis: Aizuddin Bin Abdul Hamid 
 Terbitan: Telaga Biru 
 Harga: RM20.00 

 “Kahwin Muda” merupakan sebuah buku yang mengupas tentang persoalan kahwin muda melalui huraian secara mudah dan ringkas untuk pemahaman pembaca. Buku ini sebagai rujukan perkahwinan di awal usia ke arah yang diredai Allah bermula daripada asas yang kukuh. Perkahwinan ini membimbing jiwa manusia ke arah mencari reda-Nya. Justeru, perkahwinan memerlukan persediaan daripada segala segi meliputi material mahupun rohani.

Tuesday, March 7, 2017

Rosak Amalan Kerana Adab


Rosak Amalan Kerana Adab
Penulis: Hj. Ahmad Haris Suhaimi 
Harga: RM45.00 

 Ada masanya tanpa kita sedari, ibadah dan amal soleh kita boleh menjadi rosak dan tidak diterima oleh Allah kerana sikap kita yang tidak beradab!

Monday, March 6, 2017

Petunjuk Thariqat ke Jalan Akhirat


Petunjuk Thariqat ke Jalan Akhirat 
 Penulis: Imam Habib Abdullah Haddad 
 Terbitan: Pustaka Nasional 
 Harga: RM38.00

As-Syamail Al-Muhammadiyah Edisi Kemas Kini


As-Syamail Al-Muhammadiyah Edisi Kemas Kini 
 Penulis: Imam Tirmizi 
 Terbitan: PTS 
 Harga: RM38.00

Ketika Nabi di Kota al-Rasul


Ketika Nabi di Kota al-Rasul
Penulis: Dr. Nizar Abazhah 
Terbitan: Mutiara Ilmu Selekta 
Harga: RM34.00 

 Kisah sehari-hari Nabi di Madinah (membangun asas-asas ekonomi, sosial dan politik).