Thursday, February 7, 2013

Pendidikan Anak Dalam Islam

Pendidikan Anak Dalam Islam
Penulis: Dr Abdullah Nashih Ulwan
Tahqiq: Ihsan Al-Utaibi
Terbitan: Insan Kamil
Harga: RM85.00 
 
Pendidikan terhadap anak merupakan faktor penting yang sangat diperhatikan dalam Islam. Buktinya Nabi Muhammad S.A.W. sangat menekankan hal ini kepada para sahabat. Sejarah telah mencatat, ada pelbagai kaedah pendidikan yang dicetuskan oleh Islam. Meskipun zaman telah berlalu, namun kaedah-kaedah tersebut tetap relevan untuk diterapkan dalam masyarakat.

No comments:

Post a Comment