Wednesday, September 24, 2014

Puncak Kebahagiaan Dan Keberuntungan yang Cemerlang


Puncak Kebahagiaan Dan Keberuntungan yang Cemerlang 
Penulis: Al-Abdu Al-Fani Muhammad Bin Isma’il Daud Al-Fathani 
 Terbitan: Al-Hidayah 
 Harga: RM16.00 

 Kitab hasil karangan Al-Abdu Al-Fani Muhammad Bin Isma’il Daud Al-Fathani mengulas tentang rukun Iman dan Islam. Juga menghuraikan beberapa hadith yang memberi amaran kepada mereka yang meninggalkan sembahyang dan melalaikan segala hukum bersuci, istinjak, berwudu', mandi junub, mandi haid dan nifas. Menerangkan tentang mandi yang sunat dan hukum tayammum dan menyatakan haid dan nifas dan istihadah. Dan menjelaskan berkenaan menghilangkan najis. 

Menyatakan juga segala syarat sembahyang dan segala rukunnya dan segala perkara yang membatalkan sembahyang dan sujud sahwi dan menyatakan segala sembahyang sunat dan sembahyang berjemaah dan sembahyang qasar dan jama' dan sembahyang Jumaat dan segala sahnya dan sembahyang hari raya dan sembahyang gerhana dan sembahyang minta hujan dan sembahyang mayat dan menyatakan segala doa kemudian daripada sembahyang dan lainnya yang warid daripada Nabi Sallallahu `alaihi wasallam dan sahabatnya dan orang yang soleh-soleh yang dahulu-dahulu dan doa Hifzi Al-Iman dan beberapa faedah yang amat besar kelebihannya.

No comments:

Post a Comment