Monday, July 13, 2015

Terapi Menyucikan Hati: Kunci-Kunci Mendekatkan Diri kepada Ilahi


Terapi Menyucikan Hati: Kunci-Kunci Mendekatkan Diri kepada Ilahi 
Penulis: Abd Al-'Aziz Al-Darini 
 Terbitan: Mizania 
 Harga: RM87.00 

 Dengan membaca buku ini, Anda akan memahami: - Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan - Hikmah zikir hati (tadzakkur) dan zikir akal (tafakkur) - Manfaat evaluasi diri (muhâsabah) dan mawas diri (murâqabah) - Rahasia kefakiran, tunduk-pasrah, dan cinta kepada Allah - Makna keagungan Ilahi: ampunan, kasih sayang, dan ridha-Nya. 

 Buku Terapi Menyucikan Hati: Kunci-Kunci Mendekatkan Diri kepada Ilahi yang ditulis oleh Syaikh ‘Abd Al-‘Aziz Al-Darini (w. 697) ini membimbing kita untuk selalu memurnikan hati. Allah Swt. adalah Zat Yang Suci. Untuk menghampirinya, hati kita harus selalu bersih dan suci. Dengan kesucian, manusia dapat mendekati Tuhan, bersanding dengan-Nya, dan mendapat perlindungan serta kasih sayang-Nya. "Sesungguhnya, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah. Jika ia baik, baiklah seluruh kepribadiannya, jika ia rusak, rusaklah seluruh kepribadiannya. Ingatlah, segumpal darah itu adalah hati." -HR Ahmad

No comments:

Post a Comment