Sunday, October 25, 2015

Mempertajam Mata Bathin Dan Indra Keenam


Mempertajam Mata Bathin Dan Indra Keenam 
 Penulis: Imam al-Ghazali 
 Terbitan: Mitra Press 
 Harga: RM19.00 

 Buku tersebut merupakan intisari dari karya besar Al Hujjatul Syekh Imam Al Ghazali, berjudul Mukhasyafatul Qulub. Kitab ma'rifat ini membimbing pembaca untuk dapat melakukan riyadha, baik lahir mahupun batin, baik secara jasad mahupun ruh. Sehingga boleh menggunakan mata batin secara maksima.

No comments:

Post a Comment