Wednesday, December 23, 2015

KAIFIYAT MEMPERTAJAM MATA HATI DALAM MENGENAL ALLAH


KAIFIYAT MEMPERTAJAM MATA HATI DALAM MENGENAL ALLAH
Penulis: Syeikh Ibnu 'Athoillah as-Sukandary
Harga: RM26.00

Antara isi kandungan buku ini :-
- Pengertian makrifat
- Tanda orang yang berjaya
- Orang yang mendapat taufiq dan orang yang celaka
- Hakikat karomah
- Hijab antara makhluq dan Khaliq
- Iman dan keyakinan
- Doa sebagai manifestasi keimanan
- Pengaruh nafsu dan syaitan
- Nikmat dan musibah
- Syarat-syarat amal yang diterima
- Tanda-tanda buta mata hati

No comments:

Post a Comment