Monday, December 7, 2015

Kifayah Al-Muhtadi: Bekalan Bagi Orang Yang Mendapat Petunjuk


Kifayah Al-Muhtadi: Bekalan Bagi Orang Yang Mendapat Petunjuk 
 Penulis: Al-Alim Al-Amil Wa Al-Allamah Al-Kamil Al-Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fathani 
Terbitan: Al-Hidayah 
 Harga: RM34.00 

 Kifayah al-Muhtadi adalah merupakan sebuah kitab, kuning karangan Muhammad Nur bin Muhammad bin Isma'il al-Fathani. Kitab ini juga merupakan syarah bagi kitab Sullam al-Mubtadi pada membicarakan Ilmu Tauhid atas jalan al-Salaf al-Soleh dan ilmu Fiqh atas mazhab Imam Syafi'i yang rajih dan pada akhir kitab ini terdapat beberapa nasihat dari Syeikh Daud bin Abdullah. al-Fathani. 

 Kitab ini amat sinonim dan masyhur di kalangan para pelajar pondok di mana kita ketahui sistem sekolah pondok ini amat popular clan telah ramai melahirkan para ilmuan dalam bidang agama dan. juga bidang lain yang berkarisma dan menyumbangkan sumbangan yang besar kepada bangsa dan agama. 

 Kitab ini pada asalnya adalah ditulis dalam tulisan. Jawi. Bagi memudahkan para pembaca, maka buku ini diterbitkan semula dalam tulisan rumi tanpa mengubah perkataan. asalnya. Amat digalakkan agar para pembaca dapat mempelajari kitab ini melalui para guru yang berpengalaman dalam bidang pengajian pondok. Semoga kitab, ini mendatangkan manfaat buat para pembaca dan penuntut ilmu yang minat mendalami ilmu melalui kitab-kitab seperti ini.

No comments:

Post a Comment