Tuesday, August 28, 2012

Buku Pintar Islam

Buku Pintar Islam
Terbitan: Zaman
Harga: RM55.00

Sebuah buku yang menghimpun data-data penting tentang: 

- profil negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim 
- organisasi-organisasi Islam internasional dan nasional 
- kekhalifahan-kekhalifahan besar dalam sejarah Islam 
- kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara 
- surah-surah Al-Quran berdasarkan urutan turun 
- indeks tema-tema penting Al-Quran 
- kitab-kitab tafsir dan hadis termasyhur 
- teks Piagam Madinah & khutbah wada
- 99 asmaul husna & 200 julukan Nabi Muhammad 
- panduan salat, zakat, puasa, dan haji 
- masjid-masjid istimewa seantero dunia
- nama-nama bayi muslim dan masih banyak lagi … 

Rujukan abadi para pelajar, mahasiswa, guru, dosen, peneliti, wartawan, dai/mubalig, ulama, pegawai pemerintah, aktivis LSM, dan politisi.

No comments:

Post a Comment