Wednesday, August 22, 2012

Kisah Cinta Dalam al-Quran

Kisah Cinta Dalam al-Quran
Penulis: Misbah Em Majidy
Terbitan: Kemilau Publika
Harga: RM22.00

Secara bahasa kata cinta bererti kasih sayang. Lawan kata cinta adalah benci. Pengertian cinta adalah, kecenderungan jiwa kepada sesuatu yang dilihat, dikira dan dirasa baik. Cinta Allah kepada para hamba-Nya adalah bentuk reda-Nya kepada diri mereka, yang disertai kebaikan-kebaikan Allah terhadap para hamba tersebut. Cinta seorang hamba kepada Allah adalah bentuk penta’dziman (pengagungan) kepada-Nya, yang terwajahkan dalam perilaku ketaatan, kebaktian dan rasa tunduk yang tulus dalam menjalankan amal ibadah dan ubudiyah kepada-Nya.

No comments:

Post a Comment