Tuesday, January 21, 2014

Saat Perpisahan Terakhir


Saat Perpisahan Terakhir 
 Penulis: Yusuf Al-Haj Ahmad 
 Terbitan: Pustaka Ibnu Katsir 
 Harga: RM28.00 

 Sesungguhnya bahagian manusia dari dunia ialah umurnya, jika digunakannya pada perkara yang berfaedah di negeri akhirat maka dia telah berjaya dalam perniagaannya, namun jika digunakannya dalam maksiat-maksiat dan keburukan-keburukan sehingga menemui Allah atas kesudahan yang buruk itu maka dia termasuk orang-orang yang rugi, dan berapa ramai orang yang rugi telah berada di bawah tanah. Orang yang berakal ialah orang yang menghisab dirinya sebelum dia dihisab oleh Allah, takut dari dosa-dosanya sebelum ia menjadi penyebab kebinasaannya. 

Berapa ramai manusia yang berterusan atas dosa-dosa kecil lalu terbiasa dengannya dan menjadi ringan atasnya tanpa pernah memikirkan suatu hari mengenai kebesaran yang diderhakainya, lalu ia menjadi penyebab su'ul khatimah (kesudahan yang buruk). Salaf soleh sangat takut dari kematian su'ul khatimah, Sahal At-Tusturi berkata: "Para siddiqin takut dari kematian su'ul khatimah pada setiap langkah dan pengerakan."

No comments:

Post a Comment