Monday, June 2, 2014

Ahasin Al-Kalim: Syarah Al-Hikam Jilid 3


Ahasin Al-Kalim: Syarah Al-Hikam Jilid 3 
 Penyusun: Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri 
 Terbitan: Pustaka Cahaya Kasturi 
 Harga: RM60.00 

 Mengandungi mutiara kata yang indah dan bermanfaat serta mengupas berkenaan bagaimana mensucikan diri daripada sifat-sifat tercela (sifat mazmumah). Supaya setiap ibadah dan amal diperbuat terhindar daripada penyakit-penyakit hati seperti takabbur, riyak dan ujub.

No comments:

Post a Comment