Sunday, June 22, 2014

Nakhoda Agung - Utusan Buat Yang Ingkar


Nakhoda Agung - Utusan Buat Yang Ingkar 
 Penulis: Web Sutera 
 Terbitan: Mustread 
 Harga: RM22.00 

 "Sesungguhnya Kami utus Nuh kepada kaumnya (dengan berfirman): Berikanlah peringatan kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang pedih." Surah Nuh ayat 1. 

 Muncul ajaran-ajaran baru hasil bisikan syaitan yang tidak jemu-jemu menghasut. Umat manusia akhirnya berpaling daripada ajaran Allah. Sinar agama langit semakin pudar. Lantas Allah melantik seorang lelaki bernama Syakirin sebagai penyelamat. Dialah cicit Nabi Idris yang kemudiannya dikenali sebagai Nabi Nuh AS.

No comments:

Post a Comment