Monday, May 9, 2016

Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah (Jawi)


Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah 
Penulis: Haji Said Haji Ibrahim 
Terbitan Darul Ma'rifah 
Harga: RM38.00 

Kitab ini menghuraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aqidah, iaitu keistimewaaan sahih dan ciri-cirinya, aqidah-aqidah yang batil dan ciri-cirinya, masalah masalah uluhiyah, rububiyah, dan masalah-masalah keimanan, yang merosakkan iman dan yang menyebabkan kekufuran dan lain-lainnya. Kitab ini disusun dengan keterangan dan huraian dari dalil-dalil al-Quran dan al-Hadith dan juga disertakan perbincangan dan kesimpulan untuk memudahkan para pembaca dan pengguna kitab ini memahami intisari isi kandungannya secara berkesan. 

 Kitab ini memberi kefahaman yang menyeluruh mengenai masalah-masalah aqidah untuk menangani aqidah-aqidah yang bercanggah dengan "Aqidah Ahli Sunnah Waljama`ah". Misalnya aqidah Mu`tazilah, Jabariah, Qadariah dan lain-lain. Oleh itu, kitab ini adalah sangat sesuai dibaca dan dipelajari di kelas-kelas pengajian ta'mir masjid dan surau untuk di jadikan kitab bacaan dan pelajaran dalam ilmu tauhid dan aqidah. Kitab ini juga sangat memberi faedah dan manfaat kepada orang-orang mu'min seluruhnya, khususnya kepada para pengajar dan pelajar mempelajari ilmu tauhid dan aqidah.

No comments:

Post a Comment