Saturday, May 21, 2016

Fiqh Medic - Mengupas Hukum-hakam dalam Dunia Perubatan Kontemporari


Fiqh Medic - Mengupas Hukum-hakam dalam Dunia Perubatan Kontemporari 
 Penulis: Fauwaz Fadzil Noor 
 Terbitan: Telaga Biru 
 Harga: RM18.00 

 KELEBIHAN-KELEBIHAN YANG DAPAT DIMANFAATKAN DARIPADA BUKU INI : 

 *Selari dengan perkembangan teknologi yang telah menemukan pelbagai kaedah dan metodperubatannya,penulis cuba menampilkan kebersamaan fiqh dalam setiap permasalahan yang diutarakan. 

 *Bertunjangkan dalil dan hujah daripada al-Quran,hadis serta koleksi fatwa daripada para ulama dan badan fatwa,ia dengan sendirinya meningkatkan lagi kualiti buku ini. 

 *Penulis mendatangkan kesimpulan dan pandangan yang amat baik setelah memnbentangkan setiap permasalahan dengan penuh tertib dan tersusun,selain cuba meraikan setiap permasalahan berdasarkan konteks atau situasi yang biasanya berlaku dalam masyarakat di Malaysia. 

 *Fakta kemas,padat.ringkas dan sangat memadai untuk memberi kefahaman kepada orang awam.

No comments:

Post a Comment