Monday, January 30, 2017

Benteng Diri Ahli Hakikat Dalam Meniti Makrifat Kepada Allah


Benteng Diri Ahli Hakikat Dalam Meniti Makrifat Kepada Allah 
Penulis: Sayid Ahmad Ar-Rifa'i 
Penterjemah: Syed Ahmad Semait 
Terbitan: Pustaka Nasional 
Harga: RM62.00 

 Empat puluh Hadis dijadikan asas untuk membicarakan permasalahan diri manusia dengan Tuhannya. Perbincangan dikaitkan dengan kebatinan diri dan jiwa yang dituntun ke jalan Penciptanya.

No comments:

Post a Comment