Saturday, September 29, 2012

Kumpulan Lengkap Amalan Nabi Yang Diremehkan

Kumpulan Lengkap Amalan Nabi Yang Diremehkan
Penulis: Haifa Binti Abdullah ar-Rasyid
Terbitan: Al-Salam Publishing
Harga: RM30.00

Selain ikhlas, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala kita diperintahkan untuk berittiba' (mengikuti) sunnah (ajaran) Rasulullah S.A.W. Namun, bila mengengok realita yang ada, kini umat Islam lebih banyak meninggalkan ajaran Nabinya. Ada yang meninggalkan karena kurangnya perhatian dan cenderung meremehkan ; ada pula yang justeru mengolok-olok, menolak terang-terangan, bahkan memerangi orang-orang yang menghidupkan sunnah. Na'udzu billahi. 

Menghidupkan sunnah Nabi artinya memahami petunjuk beliau S.A.W. mengamalkan dan mensosialisasikannya di tengah masyarakat, serta menganjurkan orang lain untuk mengikutinya dan melarang dari menyelisihinya. Rasulullah S.A.W. telah mewanti-wanti dengan sabda beliau, "Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk, pegang teguhilah dan gigitklah kuat-kuat dengan gigi gerahammu." - HR. Abu Dawud dan Tirmidzi 

Buku istimewa ini menguraikan berbagai amalan sunnah Nabi yang diremehkan oleh kebanyakan kaum muslimin, di antaranya masalah thaharah, shalat, safar, haji dan umrah, serta berbagai adab mulia dan muamalah lainnya. Sunnah yang dimaksud buku ini adalah sunah yang bermakna 'mandub' dan 'mustahab'. yaitu segala sesuatu yang diperintahkan Rasulullah S.A.W. dalam bentuk anjuran, bukan dalam bentuk pewajiban ; walaupun dalam beberapa amalan di antaran para ulama ada yang lebih menguatkan untuk mewajibkan. Dengan dikupas secara ilmiah, mudahan Anda semakin mantap untuk menghidupkan dan mengagungkan sunnah Nabi yang ada dalam buku ini.

No comments:

Post a Comment