Thursday, May 22, 2014

Al-Bidayah Wan Nihayah: Zaman Khulafa'ur Rasyidin

Al-Bidayah Wan Nihayah: Zaman Khulafa'ur Rasyidin 
 Penulis: Al-Hafiz Ibnu Kathir 
 Terbitan: Crescent Books 
 Harga: RM60.00 

 Khulafa ar-Rasydin terdiri daripada empat sahabat: 

• Saidina Abu Bakar, 632-634M 
• Saidina Umar al-Khattab, (Umar I) 634-644M 
• Saidina Uthman Affan, 644-656M 
• Saidina Ali Abi Talib, 656-661M

No comments:

Post a Comment