Wednesday, May 21, 2014

Membentuk Peribadi Muslimah Ideal Menurut Al-Qur'an & As-Sunnah


Membentuk Peribadi Muslimah Ideal Menurut Al-Qur'an & As-Sunnah 
 Penulis: Dr Muhamad 'Ali Hasyimi 
Terbitan: Al-I'tishom 
 Harga: RM60.00 

 Tidak berlebihan jika dikatakan bahawa karya ini lengkap pada bidangnya ditinjau dari tiga aspek: 

Pertama, referensi yang dijadikan acuan dalam pembahasan kepribadian muslim dan muslimah karya ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga akan menghadirkan peribadi yang qur'ani dan nabawi. 

Kedua, karya ini hadir berdasarkan fenomena sebenar di lapangan yang diamati oleh penulis lebih dari sepuluh tahun. Kegelisahan beliau untuk mencari solusi atas problem kepribadian umat dewasa ini. 

Ketiga, contoh-contoh yang dipaparkan merupakan kejadian dan peristiwa sehari-hari, bukan rekayasa yang digubah dalam bentuk sandiwara atau sinetron.

No comments:

Post a Comment