Monday, May 12, 2014

Syekh Abdul Qadir al-Jailani: Kisah Hidup Sultan Para Wali dan Rampai Pesan yang Menghidupkan Hati


Syekh Abdul Qadir al-Jailani: Kisah Hidup Sultan Para Wali dan Rampai Pesan yang Menghidupkan Hati 
Penulis: Shalih Ahmad al-Syami 
 Terbitan: Penerbit Zaman 
 Harga: RM24.00 

 Setelah menyuguhkan biografi singkat tapi memikat sang sultan aulia, buku ini menguntai petikan nasihat-nasihat beliau yang terakam dalam karya beliau: al-Fath al-Rabbânî dan Futûh al-Ghayb. Isinya menyapa langsung sanubari kita. Laksana taman hikmah, buku ini boleh anda kunjungi bila-bila saja dan di halaman mana saja.

No comments:

Post a Comment