Tuesday, August 12, 2014

101 Keberkatan Lelaki Subuh Dari Perspektif Al-Quran, Hadis & Sains


101 Keberkatan Lelaki Subuh Dari Perspektif Al-Quran, Hadis & Sains 
 Penulis: DR MOHD ARID HAJI MAT NOOR, MOHD DAHARUDDIN HAJI DAUD, MOHAMMAD SUBKI ABDUL RAHMAN AL-HAFIZ 
 Terbitan: PSN Publications 
 Harga: RM39.90 

 Buku ini mengajak para pembaca menelusuri jiwa lelaki-lelaki subuh dengan cara: 

 1. Terlebih dahulu menyingkap tirai-tirai rahsia di sebalik pilihan Allah SWT memilih waktu fajar sebagai waktu pelaksanaan solat subuh. 

 2. Lalu membedah aura spiritual dan kesan psikologi kepada lelaki-lelaki subuh yang selalu mempunyai iltizam menunaikan pelaksanaan solat subuh dengan penuh rasa ikhlas dan khusyuk. 

 3. Kemudian mengupas selok-belok rahsia perintah Allah SWT bagi segala bentuk pelaksanaannya (seperti rahsia sujud, rukuk dan lain-lain) yang sangat besar fungsinya untuk penyembuhan pelbagai jenis penyakit fizikal dan rohani manusia, terutamanya dilaksanakan ketika waktu subuh. 

 4. Berakhir dengan perbahasan menyeluruh tentang spiritual solat subuh terhadap kekuatan jiwa dalam menggapai keredaan Allah SWT kelak dalam kehidupan selepas mati (di negeri akhirat).

No comments:

Post a Comment