Monday, August 18, 2014

Isu Akidah antara Salaf dan Khalaf


Isu Akidah antara Salaf dan Khalaf 
 Penulis: Dr. Yusuf Al-Qaradhawi 
 Terbitan: PTS 
 Harga: RM35.00 

 Dengan mengambil pandangan wasatiyyah berdasarkan Al-Quran, hadith, serta pandangan ulama terkenal seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Kathir, dan Imam Al-Ghazali, buku ini menghuraikan secara terperinci perihal empat isu utama yang menjadi perselisihan antara ulama salaf dan khalaf. 

 Isu Akidah antara Salaf dan Khalaf karya Dr. Yusuf Al-Qaradhawi ini mengetengahkan 4 usul daripada 20 usul yang disusun oleh As-Syahid Imam Hasan Al-Banna, iaitu: 
 - Ayat Al-Quran ataupun hadith yang menyebut perihal sifat Allah s.w.t. iaitu perihal anggota zahir, perbuatan, dan gerakan yang menyerupai makhluk. 
- Perihal para wali dan karamah mereka. 
 - Menziarahi kubur, adakah sunnah ataupun bid'ah. 
- Konsep tawassul kepada Allah s.w.t. melalui perantaraan nabi dan para wali.

No comments:

Post a Comment