Tuesday, August 19, 2014

Why Mars and Venus Collide Edisi Bahasa Melayu


Why Mars and Venus Collide Edisi Bahasa Melayu 
 Penulis: John Gray 
 Terbitan: PTS 
 Harga: RM27.00 

 Mengapa lelaki dan wanita bersengketa? sesebuah perhubungan yang harmoni akan dapat terjalin sekiranya lelaki dan wanita tahu cara berkomunikasi yang tepat. Menerusi buku ini, Joh Gray akan berkongsi cara-cara komunikasi yang mampu menjanba hubungan yang baik antara lelaki dan wanita.

No comments:

Post a Comment