Tuesday, January 6, 2015

Panduan Menambat Hati Pendakwah Bermagnet


Panduan Menambat Hati Pendakwah Bermagnet 
 Penulis: Roslan Bin Mohammed 
 Terbitan: HR Publishing 
 Harga: RM26.90 

Islam adalah agama ibadah dan jihad yang mengajak manusia kepada Allah dan berjihad dijalanNya. Islam juga sering dikaitkan dengan mushaf (kitab suci) dan pedang. Umat Islam digalakkan untuk berinteraksi dengan al-Quran dan mentadabburinya, melaksanakan hukum-hukumnya dengan kekuasaan sekalipun menggunakan pedang jika perlu. Islam juga politik dan sosial, ianya mengajak kepada kemuliaan akhlak, persaudaraan dan keimanan, juga menyatukan antara kaum muslimin. 

Dalam buku ini diceritakan tentang semuanya mengenai cara menjadi pendakwah yang baik dan berjaya, bukan sahaja menyampaikan perkara yang baik dengan cara yang baik dan dakwah yang berkesan kepada para pendengar dengan cara mengamalkannnya. Penulis juga melengkapkan buku ini dengan langkah dan stategi cara menjalankan dakwah itu, selain memuatkan persepsi masyarakat tentang apa itu dakwah? 

Dalam buku ini juga penulis turut memuatkan profil pendakwah dengan info yang berkaitan. Perkara yang ditekankan sebenarnya adalah berkaitan dengan langkah dalam menjadikan dakwah itu berkesan dan melekat dalam hati masayarakat, bukan sekadar mendengar tetapi tidak mengahayati sepenuhnya. Sesuatu dakwah itu akan berjaya jika seseorang pendakwah itu turut berjaya dan terbaik. Hal ini ditonjolkan dalam topik cara menjadi pendakwah yang turut dimuatkan dalam buku ini.

No comments:

Post a Comment