Wednesday, January 20, 2016

Kitab Ihya' Ulumiddin Imam Ghazali


Ihya' Ulumiddin 
Penulis: Imam Ghazali 
Terbitan: Pustaka Nasional 
Harga: RM400.00 (1 set - 4 jilid) 

Ini adalah karya terbesar Imam Ghazali. Ia terbahagi kepada 4 bahagian: ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Setiap topik dibicara dan dihuraikan secara logis dan akademik, dengan contoh dan misalan. 

No comments:

Post a Comment