Sunday, February 13, 2011

Biografi Muhammad bin Abdullah (Edisi 2011)

Biografi Muhammad bin Abdullah (Edisi 2011)
Penulis: Zulkifli Mohd. Yusoff, Noor Naemah Binti Abdul Rahman
Penerbit: PTS
Harga: RM35.00

KANDUNGAN

Bab 1 Sejarah Muhammad Bin Abdullah
Bab 2 Dakwah pada Zaman Mekah
Bab 3 Hijrah ke Habsyah
Bab 4 Hijrah ke Madinah
Bab 5 Peperangan Badar
Bab 6 Peperangan Khandak
Bab 7 Peperangan Keturunan Quraizah
Bab 8 Perjanjian Hudaibiah
Bab 9 Peperangan Khaibar
Bab 10 Perutusan Muhammad kepada Pemerintah
Bab 11 Pembukaan Kota Mekah
Bab 12 Peperangan Hunain
Bab 13 Peperangan Tabuk
Bab 14 Muhammad Meninggal Dunia

No comments:

Post a Comment