Sunday, March 20, 2011

No Excuses! (Edisi Bahasa Melayu)

No Excuses! (Edisi Bahasa Melayu): Jangan Berdalih Lagi untuk Berjaya
Penulis: Brian Tracy
Terbitan: PTS
Harga: RM34.00

No Excuses! (Edisi Bahasa Melayu) menerangkan kaedah yang boleh digunakan bagi mencapai cita-cita yang diidamkan dengan tiga matlamat dalam hidup kita iaitu kejayaan dalam keperibadian sebagai manusia yang mulia, kejayaan dalam perniagaan dan kewangan dan juda kejayaan dalam kesihatan dan kekeluargaan. Terdapat 21 bab kesemuanya dan setiap satu menunjukkan cara bagi menjadi lebih berdisiplin dalam setiap matlamat hidup.

No comments:

Post a Comment