Saturday, December 17, 2011

Syekh Siti Jenar - Makrifat & Makna Kehidupan

Syekh Siti Jenar - Makrifat & Makna Kehidupan
Penulis: Achmad Chodjim
Terbitan: Serambi
Harga: RM45.00

Melanjutkan buku sebelumnya – Syekh Siti Jenar: Makna Kematian – buku ini bukanlah sejarah hidup Syekh Siti Jenar, melainkan ulasan ajarannya. Jika buku pertama lebih mengulas eksistensi manusia, buku ini mengupas tauhid, akhlak, dan makrifat Syekh Siti Jenar.

No comments:

Post a Comment