Thursday, March 3, 2016

Syarah Shahih Al-Bukhari (10 Jilid)


Syarah Shahih Al-Bukhari (10 Jilid) 
 Penulis: Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin 
 Terbitan: Darus Sunnah 
 Harga: RM1300.00 

Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sitematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab Shahih Al-Bukhari yang ma’ruf di kalangan umat Islam, Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al –Misri (w 852 H). 

 Semoga dengan ini semua dapat menambah wawasan umat muslim dalam mempelajari, memahami serta dapat mengamalkan hadits-hadits Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari.

No comments:

Post a Comment