Monday, April 4, 2016

162 Masalah Sufistik


162 Masalah Sufistik 
 Penulis: Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad 
 Terbitan: Cahaya Ilmu 
 Harga: RM36.00 
 Judul Asal : Nafaais Al-Uluwiyyah Fi Masaail Ash-Shufiyyah 

 Buku ini adalah kumpulan fatwa dari al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad yang berjudul 'an-Nafaais al-'Uluwiyyah Fi al-Masaail Ash-Shuufiyah'. Buku ini berisi berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan hal ihwal kaum sufi, kewalian, karamah, serta berbagai pertanyaan lainnya. Semua pertanyaan yang diajukan kepada beliau dalam buku ini dijawab dengan jawaban yang memuaskan sehingga penanya dapat dengan mudah mengerti dan memahaminya.

No comments:

Post a Comment