Monday, April 4, 2016

Percikan Kesufian: Dialog Ajaran Tasawuf


Percikan Kesufian: Dialog Ajaran Tasawuf 
 Penulis: Drs. Achmad Suyuti 
 Terbitan: Thinkers Library 
 Harga: RM20.00 

 Apakah ajaran Sufisme bersumber dari ajaran Islam? Untuk apa bertasawuf? Dan berbagai persoalan lagi. Untuk menjawab persoalan tersebut maka buku ini dengan secara sistematik mampu menghurai, memperjelas serta menerangkan beberapa masalah yang berhubung kait dengan ajaran tasawuf dan yang dianuti oleh kaum Sufi. 

 Penulis juga telah mampu memberikan hujah-hujah yang ringan dan mudah difahami atas berbagai kekeliruan serta yang samar-samar tentang KESUFIAN.

No comments:

Post a Comment