Monday, April 25, 2016

Kaedah Usul Fiqah


Kaedah Usul Fiqah 
 Penulis: Prof. Dr Wahbah Zuhaily 
Terbitan: Pustaka Al-Ehsan 
 Harga: RM26.00 

 Ilmu usul fikah adalah yang sangat digemari oleh para ulama yang cenderung kepada syari'at Islam. Ini kerana ilmu tersebut sebagai mana yang telah dituliskan oleh para mujtahid sebagai dasar melakukan ijtihad dan istimbat hukum dari sumber dalil-dalil syari'yah ijtihad. Dan sebenarnya itulah yang tepat dan lengkap bagi mewujudkan ijtihad dengan manhaj dalam memahami syari'at.Selari dengan itu ilmu usul fikah tentu menghasilkan alasan-alasan dalam berfikir yang benar dan mengenali segala aspek hukum, samada hukum hakam yang didapati dalam nas-nas, mahupun hukum hakam yang dihasilkan oleh ijtihad, sehingga membantu pula dalam mengetahui masalah-masalah hukum tersebut, baik yang sudah ada atau masalah-masalah yang terkini.

No comments:

Post a Comment