Sunday, April 6, 2014

Tempat Kerja Saya Ladang Pahala Saya


Tempat Kerja Saya Ladang Pahala Saya 
 Penulis: Prof. Dr Muhaya Hj Mohamad 
 Terbitan: As-Sohwah 
 Harga: RM15.00

 Adakah anda seorang yang berkerjaya? Perlukan peningkatan dalam membina kerjaya? Jika jawapan anda “ya!” Jurnal ini adalah pembantu ideal dalam merancang kejayaan untuk kerjaya anda. Perancangan Kerjaya yang lengkap dari aspek fizikal, mental dan rohani dimana membolehkan anda mencatat, merancang dan merangka perjalanan tugas harian serta pengurusan masa anda di tempat kerja. Jurnal ini menerapkan pendekatan yang sering ditekankan oleh Prof. Dr Muhaya di dalam ucapan-ucapannya iaitu, ‘ NIAT BAIK, FIKIR BAIK, BUAT BAIK, DAPAT BAIK’ supaya pengguna memulakan dan mengakhiri tugasan dengan perasaan yang baik sekaligus bebas daripada tekanan.

No comments:

Post a Comment