Sunday, March 29, 2015

Asbabun Nuzul, Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-QuranAsbabun Nuzul, Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Quran 
 Penulis: Imam As-Suyuthi 
 Terbitan: Pustaka Al-Kautsar 
 Harga: RM78.00 

 “Tidak mungkin dapat memahami tafsir sebuah ayat tanpa mengetahui kisahnya atau mengetahui penjelasan sebab turunnya.” (Imam Al-Wahidi) 

 “Penjelasan sebab turunnya ayat adalah cara yang sangat kuat dalam memahami makna dari Al-Qur`an.” (Ibnu Daqiq Al-‘Ied) 

 “Mengetahui sebab turunnya ayat dapat membantu untuk memahami makna dari ayat tersebut, sesungguhnya mengetahui sebab akan mewarisi pengetahuan terhadap apa yang disebabkannya. Banyak dari ulama salaf terdahulu menemui kesulitan dalam memahami makna ayat, maka dengan mereka mengetahui sebab turunnya ayat, kesulitan tersebut kemudian akan hilang.” (Ibnu Taimiyah) 

Buku ini ditulis oleh seorang ulama besar, yakni Imam Jalaluddin As-Suyuthi. Di dalam bukunya ini, beliau memaparkan tentang riwayat-riwayat sebab turunnya ayat (Asbab An-Nuzul), karena dengan Asbab An-Nuzul ini, akan membantu seorang mufassir atau mereka yang berkecimpung dalam Al-Qur’an untuk dapat mempermudah dalam berbagai hal yang berhubungan dengan Al-Qur’an serta Mengetahui hikmah yang terkandung dalam hukum yang disyariatkan oleh agama.

No comments:

Post a Comment