Sunday, June 21, 2015

Al-Yawaaqit Wa Al-Jawahir Fi 'Uquubat Ahli Al-Kabaair (Pada Membicarakan Dosa-Dosa Besar)


Al-Yawaaqit Wa Al-Jawahir Fi 'Uquubat Ahli Al-Kabaair (Pada Membicarakan Dosa-Dosa Besar) 
Karya: Al-Syeikh Abdul Wahab al-Sya'rani 
 Penterjemah: Abdul Ghani Jabal Maraqy 
 Penerbit: Jabal Maraqy 
 Harga: RM14.00 

 Kitab ini pada asalnya ditulis dalam tulisan jawi dan telah digunakan di dalam pengajaran sekolah-sekolah pondok di mana kita ketahui sistem sekolah pondok ini amat popular dan telah ramai melahirkan para ilmuan dalam bidang agama, dan juga bidang lain yang berkarisma dan menyumbangkan sumbangan besar kepada bangsa dan agama. 

 Di antara isi kandungan kitab ini adalah menyatakan tentang betapa seksanya orang yang melakukan dosa besar dan akan berhadapan dengan kesusahan dan kesakitan pada hari kiamat kelak serta bagaimana gambaran syurga dan sekalian orang yang berada di dalamnya.

No comments:

Post a Comment