Tuesday, February 9, 2016

Hakikat Hidup Beriman


Hakikat Hidup Beriman 
 Penulis: Shamsul Mohd Nor 
 Terbitan: Yamani Angle 
 Harga: RM23.00 

 Dalam Islam, mulia atau hinanya seseorang itu berdasarkan kepada imannya seseorang. Siapa yang tinggi imannya, dialah yang mulia dalam pandangan Islam. Siapa yang rendah imannya atau tidak ada iman langsung akan menjadi hina sehina-hinanya kedudukan dalam Islam. 

 Seseorang itu dikatakan beriman apabila dia meyakini dalam hatinya seluruh titah perintah yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia, mengikrarkan dengan lidah dan beramal dengan perbuatan. Andainya kurang salah satu antara perkara tersebut maka tidak sempurnalah iman seseorang itu. 

 Iman adalah asas penting yang menjadi tapak tempat berdirinya peribadi Mukmin. Kalau manusia diibaratkan seperti sepohon pokok, maka iman ialah akar tunjangnya. Iman ialah punca tenaga, tempat lahirnya segala-gala yang kita perlukan dalam hidup ini. Iman adalah kekuatan yang akan menguatkan jiwa kita.

No comments:

Post a Comment