Tuesday, February 9, 2016

Rahasia Asmaul Husna: Mengungkap Makna 99 Nama Allah


Rahasia Asmaul Husna: Mengungkap Makna 99 Nama Allah 
 Penulis: Ibnu Arabi 
 Terbitan: Turos
 Harga: RM48.00 

 Selain mendatangkan pahala, bagi seorang muslim, memahami dan mempelajari Nama-nama Allah (Asmaul Husna) bisa mendatangkan beragam keutamaan, faedah, keuntungan, dan manfaat. Sejumlah dalil secara jelas menegaskan beberapa keuntungan tersebut, antara lain, membuat jiwa kita lebih tenang, hati kita lebih tenteram, dan dada kita lebih lapang. 

 Di akhirat nanti, orang-orang yang mengenal dan memahami Asmaul Husna dijanjikan oleh Allah akan mendapat surge Firdaus, melihat wajah Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia, meraih ridha-Nya, dan selamat dari kemurkaan serta siksaan-Nya. Semua itulah yang menjadikan karya ulama Islam, Ibnu Arabi, ini mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan seorang muslim.

No comments:

Post a Comment