Friday, February 14, 2014

Atlas Rasulullah s.a.w.


Atlas Rasulullah s.a.w. 
 Penulis: Sami bin Abdullah Al-Maghluts 
 Terbitan: PTS 
 Harga: RM85.00 

 Lembaran kisah perjalanan hidup insan agung ini memuatkan: 

- Sejarah Kelahiran sehingga Kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. 
- Peta Perjalanan Dagang Nabi Muhammad s.a.w. ke Bushra sebelum Nabi Diangkat Menjadi Rasul
- Sejarah Nabi Diutus Menjadi Rasul sehingga Peristiwa Hijrah 
- Amalan Keagamaan Pada Zaman Jahiliah 
- Sejarah Pembangunan Kaabah, Masjidil Haram, dan Masjidin Nabawi 
- Bandar-Bandar yang Menjadi Pusat Peradaban Pada Zaman Rasulullah s.a.w. 
- Bukti Ilmiah Makkah Berada di Pusat Bumi 
- Peta Perjalanan Hijrah Nabi Muhammad s.a.w. dan Kaum Muslimin 
- Peperangan yang Dipimpin oleh Rasulullah s.a.w. dan Beberapa Ekspedisi Perang yang Lain 
- Piagam Madinah yang Tersohor 
- Nabi Muhammad s.a.w. dan Para Sahabat Menggali Parit semasa Perang Khandaq 
- Bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. Mampu Memimpin Lebih daripada 100,000 Kaum Muslimin bagi Melaksanakan Ibadah Haji yang Pertama dalam Sejarah Islam 
- Strategi Perang Nabi Muhammad s.a.w. dan Para Sahabat 
- Rasulullah s.a.w. Mengajarkan Ayat-Ayat Al-Quran kepada Jin Nasibin 
- Strategi Formasi 313 Pasukan Badar dapat Mengalahkan Hampir 1000 Kaum Quraisy

No comments:

Post a Comment