Saturday, February 1, 2014

Mendekati Sunnah


Mendekati Sunnah 
Penulis: Muhammad Rivai Batubara, Ahmad Akhyar Batubara 
 Terbitan: Alam Raya Enterprise 
 Harga: RM12.00 

 Bab 1: Umat Manusia Memerlukan Bimbingan Sunnah 
Bab 2: Kedudukan Sunnah Sebagai Sumber Utama Ajaran dan Perundangan Islam Serta Keistimewaannya Bab 3: Sejarah Pembukuan Hadis dan Biografi Ringkas Para Tokoh Sunnah

No comments:

Post a Comment