Wednesday, February 12, 2014

Mastika Hadith Rasulullah SAW: Muqaddimah & Jilid 1 (Versi Rumi)


Mastika Hadith Rasulullah SAW: Muqaddimah & Jilid 1 (Versi Rumi)  
 Terbitan: JAKIM 
 Harga: RM30.00 

 Muqaddimah Mastika Hadith Rasulullah SAW merupakan intisari daripada kandungan ketiga-tiga jilid Mastika Hadith iaitu jilid satu berkaitan aman, jilid dua berkaitan hukum syarak, jilid tiga berkaitan puasa, zakat, sedekah dan khairat. "Mastika Hadith Jilid 1" berkaitan hadith-hadith Rasulullah SAW sebanyak 143 hadith dengan makna dan huraian serta 40 hadith lagi. Tiap-tiap pula diterangkan darjatnya sama ada sahih atau hasan. Walau bagaimanapun, pengarang tetap menjadikan ayat-ayat al-Quran sebagai dalil-dalil yang asasi dan sumber hukum yang utama.

No comments:

Post a Comment