Monday, February 10, 2014

The Power Of Akhlak


The Power Of Akhlak 
 Penulis: Amru Khalid 
 Terbitan: Jasmin 
 Harga: RM15.00 

Buku ini memaparkan variasi keagungan akhlak Islam dalam bentuk yang mudah, semata-mata didorong oleh kepentingan membina keperibadian seseorang yang sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Buku ini juga dapat memberikan rangsangan agar seseorang selalu komited dengan perwatakan akhlak Islam serta menghuraikan kepentingan dari setiap jenis akhlak tersebut.

No comments:

Post a Comment