Wednesday, February 12, 2014

Sumbangan PAS Dalam Bidang Pendidikan Di Malaysia (1951-2004)


Sumbangan PAS Dalam Bidang Pendidikan Di Malaysia (1951-2004) 
Penulis: Dr. Riduan Mohamad Nor 
 Terbitan: Jundi Resources 
 Harga: RM35.00 

 Pendidikan merupakan wacana yang penting dalam membina peradaban dan ketamadunan sesebuah negara. Semenjak zaman penjajahan Barat lagi, Malaysia telah mengalami transformasi pendidikan sehangga mewajahkan negara sebagaimana yang ada pada hari ini. Latar belakang pendidikan di Malaysia begitu unik dengan kepelbagaian kaum dan agama. PAS sebagai sebuah parti politik turut menyumbang dalam perkembangan pendidikan di tanahair ini. Meskipun terdapat sorotan kajian yang menyentuh secara umum peranan PAS dalam kemajuan dan perkembangan pendidikan di Malaysia, belum ada kajian secara sistematis dan berfokus mengenainya. 

 Secara keseluruhan kajian ini telah menghasilkan satu dokumentasi sejarah yang komprehensif terhadap peranan dan sumbangan PAS dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dalam negara ini sejak ia ditubuhkan lima puluh tahun yang lalu.

No comments:

Post a Comment