Sunday, June 19, 2011

Al-Quran Rasm Uthmani - Bertajwid dan Disertai Makna

Al-Quran Rasm Uthmani - Bertajwid dan Disertai Makna (1 set mengandungi 10 jilid)
Susunan: Ustaz Mahadi bin Dahlan & Ustaz Azharuddin Sahil
Terbitan: Pustaka Haji Abdul Majid

Harga setiap jilid:
Jilid 1 - RM15.00
Jilid 2 - RM14.00
Jilid 3 - RM15.00
Jilid 4 - RM14.00
Jilid 5 - RM15.00
Jilid 6 - RM16.00
Jilid 7 - RM16.00
Jilid 8 - RM16.00
Jilid 9 - RM17.00
Jilid 10 - RM19.00

Al-Quran Rasm Uthmani - Bertajwid dan Disertai Makna ini diterbitkan sebagai suatu usaha yang amat baik dan perlu mendapat sokongan. Ini adalah kerana model pendekatan yang dipakai, seperti penempatan ayat-ayat yang panjang tepat disertai dengan terjemahan yang selari menurut pengertian yang mudah difahami. Dengan cara ini para pembaca dapat memahami secara mudah mengikut potongan-potongan ayat tersebut. Oleh itu, pendekatan ini dapat menggalakkan pembaca untuk dapat mengerti dan memahami ayat-ayat al-Quran.

Ianya juga dilengkapi dengan hukum-hukum tajwid yang relatif lengkap, sehinggalah pembaca tidak akan mengalami kesalahan dalam membaca al-Quran.

Insya-Allah al-Quran ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan sunni, khusus para pelajar yang hendak memahami isi kandungan al-Quran secara mudah dan dapat membacanya secara tepat dan betul.

No comments:

Post a Comment